„Někdy při loňské bouřce velikána zasáhl blesk. Kmen a větve byly zasaženy od vrcholu téměř do poloviny stromu v délce 20 metrů. Následkem toho postupně uschla větší část koruny a kmene. Blesk nepřežily ani jasany rostoucí v blízkosti," přiblížil důvod Ladislav Nevlida, který strom kácel.

Že nešlo o rutinní záležitost, dokládají čísla. Douglaska měla délku 45 metrů, průměr na pařezu 130 centimetrů, obvod kmene ve výšce 1,3 metru byl 400 centimetrů. Z kmene bylo 16,5 kubíků dřeva. „Ve výšce pařezu jsme spočítali 106 letokruhů. Přičteme-li ještě několik let pro vývoj semenáčku či sazenice, věk tohohle krásného stromu byl 110 let," doplnil Ladislav Nevlida.

DOUGLASKA TISOLISTÁ Z PRKENNÉHO DOLU měřila 45 metrů a z jejího kmene bylo 16,5 metrů krychlových dřeva. Strom růst začal na počátku minulého století.Douglaska tisolistá je nejrychleji rostoucí jehličnan mírného pásma. Podobá se smrku nebo jedli. Patří však do čeledi borovicovitých. Ve své domovině je v přímořských pohořích západní části Severní Ameriky nazývána Monarchou nebo králem lesů, kde dosahuje výšky až 100 metrů. Po sekvoji je to druhý největší strom světa. Do Evropy, respektive do Anglie byla dovezena roku 1827 skotským botanikem D. Douglasem.

Dřevo se vrátí zpět do krajiny

„Den před kácením jsme ořezáním větví upravili těžiště stromu, aby byl přikloněn do plánovaného směru. Strom jsme uvázali ocelovým lanem a tahem mobilního navijáku jistili směr pádu. Kolos se pohnul, s nebývalým praskotem větví a duněním kmene se dotkl země a po silných větvích se okulil. Mohutnost kmene byla ohromná. Dřevo použiji pro zhotovení zahradní a krajinné architektury a monoxylu lodě dlabané z jednoho kusu," doplnil Ladislav Nevlida.

Zajímavé je, že několik dní po skácení došlo k zasažení bleskem dvou dalších „přerostlíků" douglasky v porostu vzdáleném do sto metrů.

Nejvyšší douglaska byla objevena a již poražena s výškou 133 metrů, což je doposud nejvyšší zpříma stojící strom. V Evropě dosahují výšky kolem 50 metrů. Největší douglaska České republiky je v Plzeňském kraji, 49 metrů vysoká, s obvodem kmene 404 centimetrů. Odhad stáří je 120 let.