Ve Dvoře Králové chtějí opravit Základní školu Schulzovy sady. „Stavební úpravy mají přispět k pohodlí žáků. Jejich součástí je vybudování bezbariérového vchodu a výtahu. Projekt má přinést i nové poradenské pracoviště, odborné učebny a vybavení, ale i úpravy venkovního prostranství," sdělila Miroslava Kameníková, mluvčí královédvorské radnice.

DVŮR CHCE ZAČÍT STAVĚT UŽ LETOS

Předpokládané náklady se šplhají k hodnotě 73,2 milionů korun. Devadesát procent finančních prostředků má zajistit právě dotace, o níž Dvůr Králové v minulých dnech požádal.

„Jde o je největší základku ve městě s největším počtem žáků. Stále však nemá bezbariérový přístup. Po jeho vybudování bude škola, která je využívána i k mimoškolním aktivitám dětí a mládeže, lépe dostupná. Díky novým odborným učebnám se také zvýší kvalita vzdělávání cizích jazyků nebo přírodních věd," uvedla místostarostka města Alexandra Jiřičková.

Ve Dvoře Králové počítají s tím, že pokud dotaci obdrží, odstartují stavební práce už v nadcházejícím roce. „Jestli naše žádost uspěje, budeme vědět během letních měsíců," předpovídá místostarostka Alexandra Jiřičková.

TAKÉ VENKOVSKÁ ŠKOLA MÁ PROJÍT PROMĚNOU

O dotaci na přestavbu základní školy usilují také v Bílé Třemešné. „Do stávajících prostor se už škola nevejde. Zákony a nové učební metody ji nutí rozšiřovat se. Zoufale chybí třeba odborné učebny," řekl starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

Škola v Bílé Třemešné byla postavena zhruba před osmdesáti lety. Posledními většími stavebními úpravami prošla v roce 1972, kdy obec přistavila tělocvičnu. V současné době však už kapacitně nenaplňuje potřeby.

„Máme jedinou odbornou učebnu pro chemii, fyziku a přírodopis. Ale tak velké množství pomůcek se sem už nemůže vejít. Jsou zde elektrikářské věci, vycpaniny a okolo toho se dělají chemické pokusy," vyjádřil se před časem ředitel ZŠ Bílá Třemešná Emil Kudrnovský. „Po vybudování odborných učeben bude mít Bílá Třemešná plnohodnotnou školu 21. století," dodal.

I v tomto případě se mají náklady vyšplhat do výše desítek milionů korun. Starosta Štěpán Čeněk vyčíslil odhadované náklady na 55 milionů. Do obce zajíždí žáci z Dolní Brusnice, Třebihošti a Zábřezí, má proto pomoci opravit dotační příspěvek.