Obyvatelé Dvora Králové zaplatí od ledna za kubík 105,76 Kč včetně DPH (vodné 41,90 Kč, stočné 63,86 Kč), což je o 9 procent více než v letošním roce, kdy voda stojí 96,85 Kč. „Důvod zvýšení ceny vodného a stočného je obdobný jako v předchozích letech. Zejména výrazně vzrostly náklady na energie, zároveň se do ceny promítá také růst nákladů na opravu vodovodní a kanalizační sítě, růst ceny pohonných hmot nebo nezbytné navýšení mzdových prostředků,“ vysvětlil starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

„Nárůst ceny vodného a stočného mohl být ještě výraznější, ale Městským vodovodům a kanalizacím Dvůr Králové nad Labem se podařilo díky úsporným opatřením snížit spotřebu energie na čistírně odpadních vod například rekonstrukcí plynojemu,“ dodal Jarolím.

Vak Trutnov zvedá cenu z letošních 89,43 Kč na 102,85 Kč pro rok 2023 (vodné 59,40 Kč, stočné 43,45 Kč). Ve Vrchlabí lidé platí letos 89,99 Kč. Rovněž tam lze očekávat zdražení.

Lidé na Trutnovsku si v příštím roce připlatí za vodu.
V Trutnově, Dvoře Králové a Vrchlabí zdražuje voda. Kolik lidé zaplatí?