Kulturní cenu města za roku 2012 obdrží Otto Štemberka, předseda občanského sdružení Trutnov město draka. Významné městské ocenění odsouhlasili v pondělí zastupitelé.

Rozhodnutí většiny

Kulturní komise obdržela celkem šest návrhů, v nichž se objevila tři jména. Většinou hlasů doporučila cenu právě pro Otto Štemberka. „Doporučujeme udělení za významný přínos k obohacení kulturního života ve městě a za významný podíl na rozšíření novodobého turistického zájmu o město a jeho historii i mytologii," stojí ve zprávě kulturní komise.

Navíc se objevil i návrh rozšířit jeho nominaci o Radka Doležala in memoriam. Také on se zasloužil o vznik slavností Už ho nesou a stál u zrodu sdružení Trutnov město draka. Tento návrh v komisi těsně neprošel.

„Zastupitelé podpořili návrh kulturní komise, kde zasedají odborníci," konstatoval starosta Ivan Adamec.

Otto Štemberka, je rodák z Trutnova, „Oživovat staré legendy, vyprávět prastaré pověsti, odhalovat mystéria a tajemství města a objevovat kouzla alchymie byly a jsou jeho největšími celoživotními vášněmi, které se po celou dobu jeho života promítaly i do jeho kariéry," doplnila charakteristiku oceněného Veronika Svobodová, tisková mluvčí města.

Bez nového držitele Kulturní ceny by veřejnost každý rok nezjišťovala nové a nové informace o trutnovských pověstech. Mezi jeho zásluhy patří vznik trutnovské Galerie draka. Vybudovalo ji město Trutnov a Otto Štemberka je z podstatné části jejím ideovým tvůrcem.

Cena pro sdružení

„Ceny si moc vážím. Je to největší ocenění v mém životě. Je mi ale jasné, že bych této ceny nikdy nedosáhl bez spolupracovníků z našeho sdružení Trutnov město draka. Cenu tak beru i jako ocenění jejich práce," komentoval Otto Štemberka.

Kulturní cenu převezme Otto Štemberka z rukou starosty Ivana Adamce 10. června při slavnostním podvečeru v obřadní síni Staré radnice.