Pracovníci mohou nově separovat hliníkový odpad a pomoci tak Mateřskému centru Kopretina. Tam totiž letos na podzim odstartovali akci pod názvem Hliník se stěhuje do Kopretiny.

Projekt má hlavní cíl: prodejem sebraného hliníkového odpadu pomoci zafinancovat další vybavení dětské herny v mateřském centru. „Považuji to za ideální příklad spojení užitečného s příjemným. Kopretina získá finance na to, co pro maminky a děti potřebují. A my získáme další příležitost snížit množství směsného komunálního odpadu. Na své si přitom samozřejmě přichází i životní prostředí,“ komentoval novinku náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

„Všichni naši zaměstnanci dostali mailem také instrukce, jaký konkrétní odpad mohou do červených košů na hliník odkládat,“ upřesnil k organizaci sběru mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.

V mateřském centru pomoc vítají. „S národním parkem již delší dobu spolupracujeme v rámci environmentální výchovy. To, že nám budou předávat nasbíraný hliník, nás těší. Pomohou nám tím získat peníze na nový hrací domeček,“ kvitovala spolupráci patronka projektu Hliník se stěhuje do Kopretiny Markéta Čejpová.

Do centra nosí drobný hliníkový odpad rodiče dětí. Hromadí se tak různá víčka od jogurtů, nápojové plechovky a další věci, vyrobené hlavně z tenkostěnného hliníku. Nasbírat kilogram není tak snadné. Centrum peníze vytěžené tímto způsobem sbírá doslova od korunky ke korunce. Pomoc Správy KRNAP Mateřskému centru Kopretina je tak první vlaštovkou, kterou by eventuálně mohly následovat i další vrchlabské instituce či podniky. Dlužno dodat, že podobný projekt už se před časem realizoval i ve školách.