Už 94 tisíc hlasů získal v internetové anketě projekt oázy pro čápy ve Dvoře Králové nad Labem. Dostal se mezi tři nejlepší v Evropě a uchází se o komerční grant. V konkurenci ekologických projektů z Německa a Itálie je zatím v těsném vedení před německým záměrem na ochranu ohrožených netopýrů v severní části Bádenska-Württemberska. Italové soutěží s plánem na pořízení speciálního vozítka, které dokáže analyzovat vliv člověka na pobřežní ekosystém. Zařízení by mělo být například schopné monitorovat množství organismů na mořském dně a vyhodnocovat míru znečištění lokality. Hlasy veřejnosti rozhodují o tom, kdo grant nakonec získá.

close V této lokalitě na Hrubých lukách ve Dvoře Králové nad Labem by mohla vzniknout oáza pro čápy. info Zdroj: JARO Jaroměř zoom_in V této lokalitě na Hrubých lukách ve Dvoře Králové nad Labem by mohla vzniknout oáza pro čápy.

Pokud to budou ochránci přírody z JARO Jaroměř, pustí se do obnovy mokřadů na Hrubých lukách. "Měl by to být projekt na několik let. Pokud v anketě uspějeme, pustíme se do první etapy," řekl David Číp, předseda ochranářské skupiny JARO Jaroměř. "Naším záměrem je vytvořit území, které bude plné mokřadů a kosených luk, něco na způsob Ptačího parku Josefovské louky, ale v daleko menší míře. V nově vzniklé oáze by nenašli útočiště pouze čápi, ale i další ptačí druhy v řádu až stovek jedinců ročně. Zavodněné prostředí by mohlo sloužit také obojživelníkům, plazům, hmyzu i savcům. Opomenout nelze ani přínos pro rostlinstvo, neboť v této oblasti kvetou vzácné druhy orchidejí," přiblížil Číp projekt.

Oáza pro čápy by vznikla na pozemcích, které patří městu Dvůr Králové nad Labem a soukromým vlastníkům. "Zatím nám povolili vybudování prvních tůní. Náš projekt je víceletý. Záleží, kolik se nám podaří získat financí a co všechno nám městský úřad ve Dvoře Králové a vlastníci povolí. Dlouhodobě se tam staráme o orchidejové louky, které sečeme, abychom udržovali v tamní lokalitě orchideje," vysvětlil.

Ráz krajiny na Hrubých lukách by ochránci přírody z Jaroměře proměnili obnovením mokřadů. "Ty byly částečně odvodněny a zarostly náletovými vrbami. Teď je to plocha, vhodná akorát pro komáry. Chtěli bychom porosty redukovat, aby se tam dostalo sluníčko, a obnovit mokřady tak, aby vody v krajině bylo více. Pro čápy je teď zdejší prostředí příliš zarostlé a stinné," popsal situaci.

| Video: Youtube

Příroda v okolí Dvora Králové nad Labem bývala po dlouhá léta oblíbeným hnízdištěm čápů bílých. Vlivem nešetrného působení člověka však v minulosti došlo k masivnímu odvodnění zdejší krajiny. Lokalita o rozloze téměř 3,9 hektarů je tak podle Davida Čípa jako stvořená pro obnovu zdravé mokřadní krajiny schopné zadržovat vodu v době srážek a uvolňovat potřebnou vlhkost v období sucha. Díky novému projektu by se měla chybějící voda do této krajiny opět vrátit a s ní i původní fauna a flóra. "Právě čáp bílý zastřešuje ochranu mnoha cenných druhů zdravého mokřadního ekosystému," připomněl David Číp.

Projekt ochránců JARO Jaroměř se dostal mezi trojici ekologických projektů, které se nyní ucházejí o mimořádný grant nizozemské logistické skupiny Raben Group. "Jelikož obnova zdravé krajiny stále není dostatečně podporována státní politikou, je nezbytné pro řadu důležitých projektů shánět finance v komerčním sektoru," dodal předseda JARO Jaroměř. "Hlasování probíhá na webových stránkách naší společnosti. Důležité je, že hlasovat lze i opakovaně, a to každý den jednou. Věříme, že plán na vybudování oázy pro čápy ve Dvoře Králové uspěje a pomůžeme tím naší přírodě," uvedla Martina Netuhová z české pobočky skupiny Raben Group.

Organizace JARO Jaroměř zároveň připravuje vybudování šest metrů vysoké rozlétávací čapí voliéry. Postaví ji díky prostředkům, které získala od zachránců čapích mláďat v Mladých Bukách. Příběh s čapím vdovcem Bukáčkem vzbudil ohlas po celém světě a na transparentním účtu se sešlo výrazně více peněz, než potřebovali. Šándor Havrán a Jiří Zeman, kteří se o čapí mláďata starali a krmili je, proto poskytli 280 tisíc korun ve prospěch záchranné stanice pro volně žijící zvířata a zraněné čápy JARO Jaroměř a stejně vysokou částku Ptačímu parku Josefovské louky.

"Na Josefovských loukách se realizují práce na podporu mokřadů. V naší záchranné stanici v Jaroměři využijeme prostředky na stavbu velké rozlétávací čapí voliéry. Tento týden bychom měli mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Bude šest metrů vysoká a z kovu. Bude sloužit pro rozlétávání čápů a dalších ptáků, kteří jsou po zraněních a potřebují rozcvičit, rehabilitovat," objasnil David Číp. Podle něj by mohla stavba začít ještě v letošním roce. Vznikne na místě 25 let staré voliéry, která už je chatrná a bude zbouraná.