Už 94 tisíc hlasů získal v internetové anketě projekt oázy pro čápy ve Dvoře Králové nad Labem. Dostal se mezi tři nejlepší v Evropě a uchází se o komerční grant. V konkurenci ekologických projektů z Německa a Itálie je zatím v těsném vedení před německým záměrem na ochranu ohrožených netopýrů v severní části Bádenska-Württemberska. Italové soutěží s plánem na pořízení speciálního vozítka, které dokáže analyzovat vliv člověka na pobřežní ekosystém. Zařízení by mělo být například schopné monitorovat množství organismů na mořském dně a vyhodnocovat míru znečištění lokality. Hlasy veřejnosti rozhodují o tom, kdo grant nakonec získá.

V této lokalitě na Hrubých lukách ve Dvoře Králové nad Labem by mohla vzniknout oáza pro čápy.V této lokalitě na Hrubých lukách ve Dvoře Králové nad Labem by mohla vzniknout oáza pro čápy.Zdroj: JARO Jaroměř

Pokud to budou ochránci přírody z JARO Jaroměř, pustí se do obnovy mokřadů na Hrubých lukách. "Měl by to být projekt na několik let. Pokud v anketě uspějeme, pustíme se do první etapy," řekl David Číp, předseda ochranářské skupiny JARO Jaroměř. "Naším záměrem je vytvořit území, které bude plné mokřadů a kosených luk, něco na způsob Ptačího parku Josefovské louky, ale v daleko menší míře. V nově vzniklé oáze by nenašli útočiště pouze čápi, ale i další ptačí druhy v řádu až stovek jedinců ročně. Zavodněné prostředí by mohlo sloužit také obojživelníkům, plazům, hmyzu i savcům. Opomenout nelze ani přínos pro rostlinstvo, neboť v této oblasti kvetou vzácné druhy orchidejí," přiblížil Číp projekt.

Šándor Havrán z Mladých Buků krmí třikrát denně čapí mláďata, která hnízdí na dvanáct metrů vysokém sloupu na zahradě jeho rodinného domu. Dostává dopisy a dárky od lidí z celé republiky.
Zachránci čápů poslali půl milionu do Jaroměře. O trička je zájem i v Kanadě

Oáza pro čápy by vznikla na pozemcích, které patří městu Dvůr Králové nad Labem a soukromým vlastníkům. "Zatím nám povolili vybudování prvních tůní. Náš projekt je víceletý. Záleží, kolik se nám podaří získat financí a co všechno nám městský úřad ve Dvoře Králové a vlastníci povolí. Dlouhodobě se tam staráme o orchidejové louky, které sečeme, abychom udržovali v tamní lokalitě orchideje," vysvětlil.

Ráz krajiny na Hrubých lukách by ochránci přírody z Jaroměře proměnili obnovením mokřadů. "Ty byly částečně odvodněny a zarostly náletovými vrbami. Teď je to plocha, vhodná akorát pro komáry. Chtěli bychom porosty redukovat, aby se tam dostalo sluníčko, a obnovit mokřady tak, aby vody v krajině bylo více. Pro čápy je teď zdejší prostředí příliš zarostlé a stinné," popsal situaci.

Zdroj: Youtube

Příroda v okolí Dvora Králové nad Labem bývala po dlouhá léta oblíbeným hnízdištěm čápů bílých. Vlivem nešetrného působení člověka však v minulosti došlo k masivnímu odvodnění zdejší krajiny. Lokalita o rozloze téměř 3,9 hektarů je tak podle Davida Čípa jako stvořená pro obnovu zdravé mokřadní krajiny schopné zadržovat vodu v době srážek a uvolňovat potřebnou vlhkost v období sucha. Díky novému projektu by se měla chybějící voda do této krajiny opět vrátit a s ní i původní fauna a flóra. "Právě čáp bílý zastřešuje ochranu mnoha cenných druhů zdravého mokřadního ekosystému," připomněl David Číp.

Projekt ochránců JARO Jaroměř se dostal mezi trojici ekologických projektů, které se nyní ucházejí o mimořádný grant nizozemské logistické skupiny Raben Group. "Jelikož obnova zdravé krajiny stále není dostatečně podporována státní politikou, je nezbytné pro řadu důležitých projektů shánět finance v komerčním sektoru," dodal předseda JARO Jaroměř. "Hlasování probíhá na webových stránkách naší společnosti. Důležité je, že hlasovat lze i opakovaně, a to každý den jednou. Věříme, že plán na vybudování oázy pro čápy ve Dvoře Králové uspěje a pomůžeme tím naší přírodě," uvedla Martina Netuhová z české pobočky skupiny Raben Group.

Čapí mláďata hnízdí v Mladých Bukách na dvanáct metrů vysokém sloupu. S krmením tam za nimi třikrát denně leze Šándor Havrán.
Bukáček to zařídí. Čapí vdovec podstrojuje mláďatům ještěrky a hady

Organizace JARO Jaroměř zároveň připravuje vybudování šest metrů vysoké rozlétávací čapí voliéry. Postaví ji díky prostředkům, které získala od zachránců čapích mláďat v Mladých Bukách. Příběh s čapím vdovcem Bukáčkem vzbudil ohlas po celém světě a na transparentním účtu se sešlo výrazně více peněz, než potřebovali. Šándor Havrán a Jiří Zeman, kteří se o čapí mláďata starali a krmili je, proto poskytli 280 tisíc korun ve prospěch záchranné stanice pro volně žijící zvířata a zraněné čápy JARO Jaroměř a stejně vysokou částku Ptačímu parku Josefovské louky.

"Na Josefovských loukách se realizují práce na podporu mokřadů. V naší záchranné stanici v Jaroměři využijeme prostředky na stavbu velké rozlétávací čapí voliéry. Tento týden bychom měli mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Bude šest metrů vysoká a z kovu. Bude sloužit pro rozlétávání čápů a dalších ptáků, kteří jsou po zraněních a potřebují rozcvičit, rehabilitovat," objasnil David Číp. Podle něj by mohla stavba začít ještě v letošním roce. Vznikne na místě 25 let staré voliéry, která už je chatrná a bude zbouraná.

Ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas poděkoval paní Vlaďce z Choustníkova Hradiště, která se stala půlmiliontým návštěvníkem letošní sezony.
Do safari parku už přišlo půl milionu lidí. Odměna do Choustníkova Hradiště