Systém přehrážek umožňuje zadržet velké množství vody, která by jinak ve svažitém terénu rychle odtékala. "Již nyní bylo možné po krátkém dešti pozorovat zadržení vody a její pomalé odtékání po dobu jednoho týdne. V minulosti trval odtok stejně dlouho jako déšť," řekl ČTK náměstek ředitele Správy KRNAP Václav Jansa.