Na Trutnovsku se chystala ještě v Trutnově v tělocvičně ZŠ Komenského a ve Vrchlabí, které uvažovalo o Kulturním domě Střelnice nebo zimním stadionu. Veškeré očkování obyvatel má jít na bedra nemocnic a praktických lékařů. "Podle mě by se to zvládlo absolutně bez problémů. Dokonce předpokládám, že kapacity naše a praktických lékařů v regionu budou vyšší než bude dostupných dávek," reagoval Miroslav Procházka, ředitel Oblastní nemocnice Trutnov.

"Pokud mám správné informace, tak v okrese Trutnov projevilo zájem očkovat zhruba 60 praktických lékařů. To je vynikající. V trutnovské nemocnici jsme schopni měsíčně zvládnout 11 000 dávek. Očkování máme v plánu rozložit do třech různých míst v areálu, aby nedocházelo k velké koncentraci osob na jednom místě, což by bylo rizikové v případě jednoho velkého očkovacího centra. Tam by se shromažďovalo hodně lidí na jednom místě," řekl Miroslav Procházka.

Záměrem trutnovské nemocnice je vytvořit prostory pro masivní očkování obyvatel na rehabilitačním a gynekologicko-porodnickém oddělení. "Tam už očkování probíhá. Třetí místo by bylo na opačném konci nemocnice kvůli tomu, aby se lidé nepotkávali a také kvůli parkování. Všechna místa budou bezbariérová, plně zabezpečená. Vnímáme to jako krok správných směrem. Díky spolupráci s praktickými lékaři v regionu, kterou považujeme z hlediska očkování za výbornou, by neměl být problém očkovat dostatečné množství lidí," ujistil Procházka.

Miroslav Vávra, ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, sdělil, že jsou schopni měsíčně očkovat 4800 lidí. "Do této hranice jsme schopni očkování zvládnout. Pak bychom museli očkování překlopit do připraveného centra ve střední škole, kde je i dostatek parkovacích míst," uvedl Vávra.

"Od začátku jsme chtěli, aby se do očkování zapojili praktičtí lékaři. Nyní jsme závislí na tom, v jakém počtu a kdy se zapojí a jaké budou dodávky vakcín. Ty, které dostáváme, nám nestačí pokrýt ani současnou poptávku seniorů. Teď očkujeme do stovky lidé denně včetně sobot a nedělí," dodal ředitel.

Nemocnice ve Dvoře Králové provádí očkování v suterénu hlavní budovy. To se od začátku příštího týdne změní. "V hlavní budově se pohybuje velké množství lidí. Od začátku příštího týdne proto přesuneme očkování do multifunkční budovy v horní části areálu tak, abychom ho úplně oddělili od normálního provozu," upřesnil Miroslav Vávra.