Kulturně umělecký projekt je dílem členů Společnosti Karla Halíře Radka Hanuše, ředitele vrchlabské Základní umělecké školy a Eduarda Garcíi Salase, houslisty a badatele života Karla Halíře, vrchlabského rodáka. Záštitu nad akcí převzal hrabě Czernin-Morzin, který byl s rodinou vystoupení přítomen.

Hvězdou koncertu byl houslový virtuos Bohuslav Matoušek. Svým vystoupením předně vzdal hold Antoniu Vivaldimu a jeho proslulému dílu Čtvero ročních dob. Matouškovo vystoupení bylo excelentní s brilantní virtuozitou a s úžasným emocionálním výrazem. Čtvero ročních dob bylo doprovázeno uměleckým přednesem Jany Trojanové, moderátorky Českého rozhlasu. Orchestr 1714 byl složen z vynikajících hudebníků, například Symfonického orchestru Českého rozhlasu, České filharmonie, Orchestrální akademie České filharmonie, Collegium 1704, orchestru FOK Praha a dalších. V tomto 27 členném obsazení zkoušel pouze v sobotu se španělským dirigentem Joanem Pages i Valls. I tak se ale úkolu zhostil výtečně.

Ve tvářích účinkujících bylo vidět uspokojení , že se koncert vydařil, nadšení diváků bylo ohromující. V přídavku Bohuslav Matoušek zahrál skladbu Ukolébavka od houslového virtuosa a skladatele Karla Halíře. Tuto skladbu premiéroval před 33 lety ve vrchlabské Střelnici.

Ještě před koncertem proběhla v klášteře přednáška muzikologa Václava Kapsy na téma Antonio Vivaldi a Václav Morzin a mše svatá celebrovaná P. Antoniem Rivalem.

Klášter ve Vrchlabí byl založen roku 1705 hrabětem Maxmiliánem Františkem Felixem Morzinem, a byli do něj povoláni řeholníci augustiniánského řádu. Inaugurace proběhla 28. 8. 1714 na svátek sv. Augustina. V klášterním kostele se nachází hrobka hraběcího rodu Morzinů. Areál byl počátkem 21. století rekonstruován. V objektu jsou expozice Krkonošského muzea. V klášterním kostele se konají koncerty, bohoslužbám slouží zřídka.

Otto Singer