„Po letech snad někdo bude mocti mé porůzné myšlínky čísti. Najde-li někdo v tom zrnko, jenž by jej blažilo, budu dosti odměněn. Ale znám až přespříliš svět! Zasmějou se mi a vynadají mi starých bláznů, an to sem, co na srdci, to na papíře měl. Aťsi!"

Metelka se spletl

Od chvíle, kdy „ze srdce na papír" přešly tyto „myšlínky", uplynulo už 157 let. Autorem je Věnceslav Metelka, vlastenec, písmák, učitel, ochotník, muzikant a houslař z Pasek nad Jizerou na samé hranici Krkonoš a Jizerských hor. A dnes můžeme směle říci, že se spletl a jeho poznámka v deníku z 25. prosince 1858 byla příliš skeptická. Jeho deníkové zápisky vyšly opakovaně tiskem pod titulem Ze života zapadlého vlastence, staly se inspirací pro román Zapadlí vlastenci Karla Václava Raise a osobnost a dědictví Věnceslava Metelky jsou základním motivem expozic Památníku zapadlých vlastenců, který v bývalé faře v Pasekách nad Jizerou provozuje Správa KRNAP, a který každoročně navštíví na 7000 těch, kteří „v tom nalezli zrnko, jenž by je blažilo".

Nový průvodce

Správa Krkonošského národního parku aktuálně vydala nového tištěného průvodce Památníkem zapadlých vlastenců. „Autorkami jsou dvě velké znalkyně paseckého života, tradic i díla Věnceslava Metelky – Andrea Bariaková a Jana Sojková. V brožurce, která je ke koupi přímo v paseckém Památníku, nechybějí kapitolky o historii samotných expozic (Správa KRNAP je převzala v roce 1980), historii krkonošské houslařské školy, kterou založil právě Věnceslav Metelka, o paseckém každodenním životě, spolkovém životě, ochotnickém divadle, ale také zdejší slavné škole, známé třeba z filmu Krakonoš a lyžníci," připomněl Radek Drahný ze Správy národního parku.