HLASUJETE V NAŠÍ ANKETĚ VPRAVO NAHOŘE!

Callanovu metodu vybral pro testování schopností studentů ředitel školy Josef Krysta. „Mým snem je, aby se studenti co nejrychleji naučili cizí jazyk. Metoda se mi zalíbila, protože se tam neklade hlavní zřetel na mluvnici. Je to založené hlavně na komunikaci mezi pedagogem a posluchači, ale hlavně na neustálém opakování slov tak dlouho, až se prostě usadí v paměti. Důležité je přitom vštěpování správné intonace. Výsledkem výukového systému by mělo být podstatně rychlejší získání jazykových dovedností. Lidé se tím vlastně učí anglicky myslet,“ přiblížil ředitel Krysta. „Byl bych moc rád, kdyby za čas naši studenti skládali maturitní zkoušku celou v angličtině,“ do­dal.

Mají k dispozici zahraniční lektory

Pro uplatnění metody je už připravena učebna a škola má k dispozici i kvalitní zahraniční lektory. Ti pomohou učitelce angličtiny Ladě Slezákové. „Začneme v prvních ročnících, kde se budou studenti dvě hodiny týdně učit klasickou metodou a další dvě intenzivní Callanovou metodou. Budou rozděleni do několika skupin,“ vysvětlila pedagožka Slezáková.

Pokud se metoda osvědčí, bude z Malých Svatoňovic rozšířena do dalších poboček soukromé školy v republice. Zahraniční lektory vnímají studenti pozitivně. Snaží se s nimi domluvit.

Josefina Sedláčková je původem z Filipín, ale v Česku žije řadu let. Provdala se za Čecha. Angličtinu učila i na jiných školách. Například ve Rtyni v Podkrkonoší, Úpici nebo v Trutnově. I když se před časem její manželství rozpadlo, Filipínka se už v Podkrkonoší usadila. Hovoří už i srozumitelnou češtinou a její děti umějí oba jazyky. Afričan Raymond Oyibo pochází z Nigérie. Dostal nabídku na výuku angličtiny a využil příležitost.

„Mým cílem je poznat jinou kulturu. Jsem tu teprve dva měsíce, ale myslím, že to půjde. Neumím česky, takže pro studenty je asi dobré, že se musí snažit mluvit anglicky. Nějaké základy mají, když něco nevědí, podívají se do slovníku,“ přiblížil teprve dvouměsíční zkušenosti Raymond. Přiznal, že poprvé vidí sníh, musí se adaptovat na nezvyklou zimu. „Už jsem ale byl i na horách a vyzkoušel lyže. Byl jsem atrakcí pro ostatní lyžaře. Ale byli pozorní. Vždy někdo přišel a pomáhal mi na nohy, když jsem upadl,“ smál se osmadvacetiletý Raymond.

Na novou metodu výuky se těší. „Je to dobrý systém. Zvláště proto, že neklade takový důraz na znalost gramatiky. Hlavní je, aby studenti automaticky odpovídali na pokládané dotazy. Stále se poslouchá a mluví. A to je důležité,“ dodal Raymond Oyibo.