Většina gymnázií v kraji ještě zve žáky pátých a devátých tříd k přijímacím zkouškám. Kdo se v březnu přihlásil na odbornou školu, má to jednodušší: jen počká na rozhodnutí o přijetí. Přijímací řízení – ať se zkouškou nebo bez ní – začínají 22. dubna.

V královéhradeckém Gymnáziu Boženy Němcové budou žáci prověřování testy společnosti SCIO, a to ve čtvrtek a v pátek. „Výsledky budou zveřejněny 23. dubna ve večerních hodinách na webových stránkách školy,“ sděluje ředitelství.

Stejnou formu zkoušky zvolilo hradecké biskupské gymnázium. „Při přijímacím řízení se bude také přihlížet k prospěchu žáků v základní škole,“ upozorňuje vedení .

První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové přijme vynikající žáky bez zkoušek, ostatní budou písemně přezkoušeni z češtiny. „Všichni studenti absolvují psychologický test. Ten má vyloučit eventuální extrémní odchylku známek od studijních předpokladů,“ sděluje škola zájemcům o přijetí.

Testem z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů se musejí „prokousat“ budoucí studenti gymnázia v Náchodě a v Jaroměři. Zkoušce se nevyhnou ani uchazeči o studium na rychnovském, jičínském a trutnovském „gymplu“.

Deváťákům uleví, ale páťáky si prověří vedení broumovského gymnázia.

„Bez přijímacích zkoušek bude přijato prvních 26 uchazečů podle prospěchu z pololetí 5. a 9. třídy. DalšÍ budou konat test studijních předpokladů,“ stanovilo pravidla vedení gymnázia v Hořicích.

Většina středních odborných škol přijímačky nevyhlásila. „V případě, že současná legislativní úprava přijímacího řízení zůstane v platnosti i pro další období, žáci nebudou z rozhodnutí ředitele konat přijímací zkoušky,“ oznámilo například vedení náchodské stavební průmyslovky.

Zkoušku z kreslení a modelování ovšem musejí vykonat budoucí asistenti zubních techniků a písemným testem z biologie projdou přihlášení do zdravotnického lycea v krajském městě. Za školou přesně stanovených podmínek se může stát, že budou testování i adepti královéhradecké „veteriny“.

První ročníky všech středních škol v Královéhradeckém kraji nabízejí 12 tisíc volných míst. Zatímco vloni opouštělo poslední ročníky „základek“ šest tisíc dětí, letos jich nebude ani pět tisíc.

Zachovejte klid

„Prosíme všechny uchazeče o studium a jejich rodiče o maximální trpělivost v letošním nepřehledném přijímacím řízení. Doporučujeme zachovat klid a rozvahu, neboť si myslíme, že vážný uchazeč o studium na naší škole bude mít značnou šanci nakonec uspět,“ sděluje vedení České lesnické akademie v Trutnově zájemcům o studium na střední škole. Pod jejich prosbu by se zřejmě podepsala většina ředitelů odborných škol.

Zuzana Plocková