Populace chráněných savců v nejvyšších horách Česka dlouhodobě mírně stoupají. Na zdejším nejpočetnějším známém zimovišti, v přírodní památce Herlíkovické štoly, letos našli 82 jedinců devíti různých druhů netopýrů (nejhojněji byli zastoupeni netopýr velký, ušatý a vodní, vzácností byl letošní nález vrápence malého).

Kontrola zimovišť a zjišťování početnosti netopýrů probíhá ve štolách a jeskyních v průběhu ledna a února. Tedy v době, kdy jsou netopýři v nejtvrdším zimním spánku a riziko jejich probuzení a vyrušení je malé.

V Krkonoších kontrolu dělají odborníci pravidelně již od roku 1968. „Díky tomu máme k dispozici sérii dat, která nám poskytuje základní představu o tom, jak se populace netopýrů v Krkonoších vyvíjejí,“ uvedl zoolog Jiří Flousek z oddělení ochrany přírody Správy KRNAP. V lokalitě Herlíkovické štoly se početnost netopýrů za posledních 30 let téměř ztrojnásobila. Nárůst lze přičítat zlepšení životního prostředí. „Zatímco tam je populace netopýrů stabilní, například v Albeřických jeskyních ubývá. Důvod poklesu zatím neznáme,“ upřesnil Jiří Flousek. „I proto provádíme sčítání. Nejde jen o to spočítat jednotlivce. Zjišťujeme jejich zdravotní stav, zda nejsou napadeni například plísňovým onemocněním (tzv. syndrom bílého nosu), a v jakém stavu se nacházejí jejich zimoviště. To nám poskytne ucelený obrázek nejen o počtu či zdravotním stavu populací, ale i o případném ohrožení podzemního zimoviště,“ dodal zoolog.

Netopýři přezimují i ve škvírách a štěrbinách fasádách domů. Jsou chráněni zákonem, když je lidé najdou, měli by volat odborníky. V polovině dubna, začnou netopýři ze zimovišť vylétávat.