otkne se satelitních částí, neboť ve spolupráci s VOS již byla dokončena kanalizace v samotném městě zhruba za 45 milionů korun včetně intenzifikace čistírny odpadních vod. Zbývá odkanalizovat Horní a Prostřední Novou Ves včetně Lánů, kudy protéká říčka Heřmanka.

Náklady se odhadují na téměř sto milionů korun. Starosta Pavel Šubr vítá, že se Bělohradským podařilo vstoupit do projektu. Stavba bude zahájena v tomto týdnu, termín dokončení byl stanoven na duben 2009. Zakázkou byla pověřena Stavoka Kosice. Město nebude na akci finančně participovat.

Nyní se projednává otázka úhrady jednotlivých přípojek k domácnostem, přímo v Bělohradě pro ně nechalo zpracovat projektovou dokumentaci město. Navíc přispělo jednotlivcům třiceti procenty na stavbu veřejné části přípojky. Stejně hodlá postupovat i v projektu Cidlina.

Šubr poznamenává, že je tato otázka v současnosti velice diskutovaná, neboť některé obce se příspěvkům brání. Projektová dokumentace přípojek k domácnostem v akci Cidlina bude stát 200 tisíc Kč a příspěvek města na realizaci jejich veřejných částí 1,5 milionu korun. Náklady na realizaci veřejných přípojek se odhadují na 4,5 mil. korun.