„Záchrana, zpracování a prezentace jedinečného souboru archeologických nálezů je naše priorita. Snažíme se názorně přiblížit život středověkého člověka poloviny 15. století. Pro odbornou veřejnost to znamená získání srovnávacího materiálu, který pochází z jedinečné lokality a pro laiky je to velmi zajímavé přiblížení středověkého života," nadšeně popisuje předseda Sdružení pro Vízmburk, Jan Košťál.

Celé by se to ale podařilo jen stěží, nebýt podpory Nadace ČEZ, která na projekt přispěla částkou 120 tisíc korun. V trutnovském muzeu pak zástupci nadace společně se zástupci Sdružení pro Vízmburk slavnostně pokřtili publikaci ke 40.výročí zahájení archeologického průzkumu. Kniha popisuje nálezy keramiky a zpracování archeologického inventáře.

„Díky knize Vízmburk příběh zapomenutého hradu, která mapuje restaurátorské práce a zpracovává archeologický inventář, budeme seznamovat veřejnost s exponáty i s činností sdružení. Věříme, že odkaz našich předků předáme budoucím generacím," doplňuje Jan Košťál.

Hrad ležící nedaleko obce byl vystavěn ve druhé polovině 13. století a zanikl v roce 1447. Výzkum začal probíhat již v roce 1972, do té doby zde byl pouze zalesněný pahorek a zbytky zdí. V průběhu výzkumu se ukázalo, že je zasypán svou vlastní sutí. Během archeologických výzkumů byla odhalena hradní zřícenina, památka z období rané gotiky s množstvím archeologických nálezů.