Jak funguje vodárenství v Turnově? Odkud se bere pitná voda pro město? Právě na tohle odpoví nová, šestikilometrová stezka v okolí Turnova. „Zjišťovali jsme u školních dětí, jestli vědí, jak se pitná voda dostává k nim domů a jak je řešen kanalizační systém po městě. Moc správných odpovědí jsme ale nezaznamenali, protože celková informovanost dětí i většiny dospělých je mizivá. Proto jsme se pokusili oblast vodárenství trochu zpropagovat," říká předseda Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.

Stezka začíná u MŠ ve Zborovské ulici, odkud pokračuje na Károvsko a dále nově zřízeným sestupem k výletní restauraci Zrcadlová Koza na břehu Jizery. Odtud pak podél Jizery k čerpací stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod zámek Hrubý Rohozec až k sídlu Severočeských vodovodů a kanalizací. Stezka zavede návštěvníky i do míst okolo Šlejférenských pramenů, kudy vedla jedna z vycházkových tras pro Turnovany na počátku minulého století. „V našich zeměpisných šířkách jsme zvyklí, že pitná voda je samozřejmostí. Ale není tomu tak ve velké části světa. Proto je důležité vědět, jak moc je pitná voda důležitá," vyzdvihl význam stezky starosta Turnova Tomáš Hocke.

„Stezku lemují informační tabule s informacemi o historii a současnosti vodárenství. Také je tam šestnáct otázek vědomostní soutěže. Lidé je mohou je zodpovědět v dotazníku na našich internetových stránkách www.vhsturnov.cz. Ze správných odpovědí budeme každý čtvrt rok losovat výherce hodnotných cen," dodal Hejduk.