V opakovaných stížnostech občanů na fungování systému kontejnerů tříděného odpadu, rozmístěných po městě, neustále dominovaly připomínané situace, že je místo lidí, převážně plní místní i okolní podnikatelé.

Ti totiž často nelení a ponejvíce obaly a zbytky zásob ze svého podnikání naloží na přívěsy svých aut a instalované nádoby okamžitě zaplní. Občané pak nemají kam tříděný odpad odložit.

„Přestože chceme průběžně třídit domovní odpad, nemůžeme. Sběrné kontejnery jsou hned přes noc plné!" zaznělo často na besedách starosty s občany. Ti poukazovali především na to, že někteří podnikatelé kontejnery po vyprázdnění okamžitě zaplní odpadem ze svých kanceláří a firem, přestože jej mají odvézt do městského sběrného dvora. „Jsou lidé, kteří si zvolí jednodušší a rychlejší řešení, nebo se i chtějí vyhnout placení poplatků, přestože jsou malé," řekl nám tajemník úřadu Miroslav Šmiraus (obalové papíry zdarma, ostatní 2100,- Kč za tunu; pozn.red.)

V druhé polovině uplynulého roku měly situaci vyřešit fotopasti, které na místa doporučilo instalovat vedení městské policie. Zatímco nyní se z podobných radují ve Dvoře Králové, v Turnově se efekt nedostavil. „Málokdy se nám ze snímků podaří rozlišit poznávací značku vozidla, těžko identifikujeme i obličeje lidí, kteří si stáhnou do očí čepici nebo kulicha. Máme dnes tisíce fotografií, které vyhodnocujeme, ale je to složité," komentoval velitel městských strážníků Luboš Trucka. Podle něj není ani jednoduchá komunikace s malými firmami, které městská policie osloví. „Je to o vstřícnosti každé firmy, kdy je nám ochotna sdělit co kdy kdo vezl, a nakonec i o složitosti dokazování," doplnil Trucka. Tajemník Šmiraus sice označil jako plus existující katalog firem, nicméně dodal, že firmy v něm registraci zatím jako povinnost ze zákona nemají.

Městská policie tyto zjištěné a oznámené přestupky průběžně řeší, ale je také limitována kapacitou svých lidí. Na druhou stranu je nutné k odpadové politice poznamenat, že město se už léta nepotýká s problémem černých skládek, jako tomu bylo v minulosti.

Otakar Grund