Začíná nový školní rok a první den je vždy trochu výjimečný. Zejména pro prvňáky, kteří do lavic usednou poprvé. Například na trutnovské Základní škole kpt. Jaroše jich letos bude čtyřicet. V Základní škole Podharť ve Dvoře Králové pozdravila žáky starostka Edita Vaňková. Prvňáčci dostali jmenovky a ve třídě také nafukovací balonek se svým jménem. V obci Dolní Štěpanice a Benecka, přišli prvňáci poprvé do školy. V Dolních Štěpanicích byli tři, a na Benecku čtyři. I počasí se umoudřilo, kde z Benecka byl krásný výhled do krajiny. V Dol. Štěpanicích, pan místo starosta prvňákům předal dárky , a paní ředitelka školy je přivítala květinou.