Úvod k On-line rozhovoru: Bytové družstvo je v nesnázích:

Bývalé představenstvo Stavebního bytového družstva v Trutnově uzavřelo před čtyřmi lety se stavební společností Azap smlouvu na revitalizaci bytů.

Podle dodatku, schváleného loni v únoru, mělo družstvo vyčerpat na revitalizacích do konce minulého roku zhruba 260 milionů korun. V případě nesplnění mu hrozila pokuta ve výši 24 milionů korun. Přestože družstvo poté od nevýhodné smlouvy odstoupilo, stavební společnost Azap na splacení pokuty trvá. Kauza je řešena soudní cestou, středeční jednání v Olomouci bylo odročeno za účelem doplnění důkazů.

Nájemníci se obávají, že družstvu hrozí likvidace a že se tak ocitnou v exekučním řízení. Někteří už podali na bývalé představenstvo družstva i stavební firmu trestní oznámení, jimiž se nyní zabývá policie.

Dobrý den, zajímá mne, zda v souvislosti s nynějšími aktuálními událostmi v SBD, mohu ještě přijít o byt, když mi byl na podzim 2009 převeden do osobního vlastnictví. Jaroslav Štajer
Dobrý den, o byt přijít nemůžete. Byl vám převeden na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy… (zákon o vlastnictví by­tů).

Proč nestačí ke zneplatnění mandátních smluv s AZAPem (zejména skandálního doplňku), použít § 39 Obč. zákoníku? Je nad slunce jasnější, že tyto smlouvy jsou v příkrém rozporu s dobrými mravy, což obě smluvní strany v okamžiku podpisu věděly! Pavel Janeček
Dobrý den, na tyto smlouvy se vztahuje Obchodní zákoník. Od těchto smluv jsme v prosinci 2009 odstoupili. O případné neplatnosti bude rozhodovat obecný soud.

Jak jsou ohroženy současní majitelé vydaných bytů? Bude bráno k trestní odpovědnosti bývalé představenstvo, nebo bude záležitost zametena pod koberec a pí. Stará a pí. Tomešová se budou nadále vysmívat naivnosti družstevníků? Delegát SD.
Dobrý den, bývalé představenstvo již je bráno k odpovědnosti. Nejen k trestní, ale i k majetkové. Jsou podána trestní oznámení a již také několik žalob na náhradu škody. Další žaloby jsou připraveny.

Dobrý den pane předsedo SBD. 1.Proč jste až teprve teď (v TV NOVA 7/3, MF Dnes článek 25/1) zveřejnili situaci v SBD TU a ne dřív? 2.Co konkrétně jste udělali jako představenstvo SBD už dříve, abyste odvrátili současnou situaci? 3.Proč jste situaci v SBD nezveřejnili v Družstevních novinách (v roce 2008 vyšly jako 7. ročník), které vydáváte pro všechny své členy, ihned po dubnovém shromáždění delegátů v roce 2009, kdy jste přišli na podvody minulého představenstva? 4. Kritickým bodem dneška je rozhodčí doložka, kterou chce AZAP zneužít. Co jste do té doby udělali, aby se tak nestalo? V tomto měsíci má vyjít na pokyn Nejvyššího soudu ve „Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek“ loňské rozhodnutí pražského Vrchního soudu. Obsahuje náležitosti, které má mít správná rozhodčí doložka. Doložka AZAPu ji nemá. Slyšel jsem, že prý v ní chybí asi 9 náležitostí? Je to pravda? 5.Proč jste se ihned v lednu 2010 neobrátili se stížností na předsedu vlády, ministra vnitra, ministra pro lidská práva, na Nejvyšší správní soud? Tyto orgány mají povinnost chránit práva českých občanů. Za odpovědi Vám děkuje Ing. Jiří Fiala.
1. Již v minulosti vyšlo několik článků v novinách. V dnešní době nemůžeme ovlinit, o čem budou média informovat. Družstevníky jsme pravidelně informovali na Shromážděních delegátů a poradách předsedů samospráv. Zápisy ze SD i z jednání představenstva jsou k dispozici na stránkách družstva. 2. Od začátku jsme se snažili narovnat vzájemné smluvní vztahy s firmou AZAP i s dalšími partnery. Tam, kde to nebylo možné, jsme od smluv odstoupili. 3. Družstevní noviny nesloužily dříve k objektivnímu informování členské základny o situaci v SBD. Z tohoto důvodu jsme prozatím upustili od jejich vydávání. 4. Doložku napadáme z důvodů, které uvádíte, i v současných řízeních u rozhodce. V případě neúspěchu poté rozhodčí nález ze stejných důvodů napadneme u obecného soudu. 5. Stížnosti byly k různým institucím zasílány již dříve, než v lednu 2010.

Myslíte, že došlo ze strany bývalého představenstva k vytunelování bytového družstva? Všude se o tom tak aspoň mluví…Helena Pražáková
Dobrý den, já osobně jsem o tom přesvědčen.

Dobrý den pane Mach, je možné, že si budeme muset znovu odkoupit byt, který jsme již jednou koupili? (pokud dojde k bankrotu družstva a správce konkurzní podstaty bude odprodávat majetek). Splácíme již jednu půjčku na byt a další větší částka by pro nás byla neúnosná. Děkuji za odpověd. Lenka Malínská, člen družstva.
Dobrý den, v případě bytu v osobním vlastnictví viz předchozí odpovědi. V případě, že jste členem-nájemcem, tak i v případě insolvenčního řízení musí insolvenční správce nejdříve byt nabídnout k bezplatnému převodu členům družstva za stejných podmínek jako nyní. Jedná se o zákon 72/1994 Sb.o vlastnictví bytů a zákon 182/2006 Sb., § 285, odst. 4 o úpadku.

Dobrý den, co by se stalo, kdyby družstvo skutečně muselo zaplatit pokutu 24 milionů korun? Opravdu by zkrachovalo? A co by to znamenalo pro ty, kteří ještě nemají koupený byt, i pro ty, v jejichž vlastnictví už je? Karel Nový
Dobrý den, ve věci bytů viz mé předchozí odpovědi. Pokud by SBD muselo zaplatit tuto pokutu, chod družstva by přesto nebyl ohrožen. Museli bychom prodat nebytový majetek a exekučně vyklizené byty.

Můžete uvést konkrétní jména všech lidí, kteří stojí za tímhle průserem? Pavla Krutská
Dobrý den, bohužel nemůžeme. Ale můžete se zeptat členů bývalého představenstva.

Pane předsedo, mohl byste mi prosím říct, jestli hrozí družstvu krach? Můžeme přijít o byty? Novák Josef
Dobrý den, ve věci bytů viz předchozí odpovědi. Myslím si, že družstvu krach nehrozí.

Dobrý den. Stalo se vám už, po vypuknutí kauzy (“24 milionů)“, že by vám nějací družstevníci začali nějak vyhrožovat? Nebo: Co se vůbec během tohoto týdne dělo na SBD v Trutnově? Díky, zdraví současný družstevník SBD Trutnov Džony
Dobrý den, zatím mi nikdo nevyhrožoval. V posledním týdnu je větší zájem družstevníků o informace o stavu SBD. Činnost správy SBD se nezměnila.

Co by konkrétně představovalo exekuční řízení pro družstevníky? Co nám hrozí? Harry
Dobrý den, nemohu předjímat rozhodnutí exekutora. Viz předchozí odpovědi.

Dobré dopoledne. Tak kdo za celou kauzu má tu největší zodpovědnost? Prozradíte, kolik milionů bylo vytunelováno? Je to pěknej podvod, tak doufám, že mi odpovíte, děkuji Michal Krauz
Dobrý den, odpovědnost má jednoznačně představenstvo. Částku nelze přesně zatím vyčíslit, bude stanovena soudem. V revitalizaci bylo proinvestováno cca 260 milionů Kč.

Tak jak je to, máme věřit TV Nova že kauza existuje a družstevníci mohou přijít o své byty? Nebo to je jen nafouknutá bublina? Anebo jestli ne, kdo za tento tunel ponese zodpovědnost? Zase to vidím pesimisticky, že toto téma vyšumí do ztracena, bohužel. I. Pavlíček
Dobrý den, kauza existuje, ale družstevníci o byty přijít nemohou. Odpovědnost nese bývalé představenstvo. Snažíme se napravit škody.

Dobrý den, jako předsedy samosprávy bytového družstva Trutnov se mě lidé ptají: … “prý“ je SBD Trutnov v konkursu ??? … “prý“ je zastaven převod bytů ??? … “prý“ přijdeme o byty ??? Prosím o vyjádření. Díky Hladík sam 421.
Dobrý den, SBD není v konkurzu a ani mu nehrozí. Byty se nadále převádějí a převádět budou. O byty nikdo nepřijde – viz předchozí odpovědi.

Dobrý den,prosím o odpověď. Bydlíme Za komínem 486. Před několika roky jsme žádali o převedení bytu do OV. Máme všechny doklady k tomu, dodnes není převeden. Může družstevník požádat v současné době sám o převedení? Marie Pilařová
Dobrý den, převody stále probíhají a průměrná doba převodu je nyní půl roku. Podrobnější informace získáte na členských záležitostech. V případě potíží se můžete obrátit na představenstvo.

Jak dopadlo plánované jednání ve středu? Evžen Dvořák
Dobrý den, rozhodčí řízení proběhlo a následně bylo odročeno z důvodu doplnění důkazů.

Tento měsíc jsem teprve doplatila anuitu, mohu přijít o byt? Zjistila jsem, že skoro všechny byty ve správě SBD jsou v zástavě. To je provedeno na příkaz SBD nebo soudu a co to pro nás nájemníky znamená? Děkuji za odpověď Jolinka.
Dobrý den, o byt přijít nemůžete – viz předchozí odpovědi. V zástavě jsou pouze dvě samosprávy z důvodu čerpání úvěru. SBD ani soud žádný příkaz k zástavě bytů nevydal.

Zajímají se o kauzu SBD Trutnov i jiné instituce než právníci nebo orgány činné v trestním řízení? Například politici, kteří zastupují region v poslanecké sněmovně či senátu? Jana
Dobrý den, o kauzu se zajímá např. JUDr. Ivan Přikryl, ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny, lídr Věcí veřejných v našem kraji Mgr. Jan Hrdina nebo člen ČSSD v Trutnově PhDr. Robin Böhnisch.

Celý online Z D E ! ! !