Projekt, který má učitelům ulehčit jejich práci, představila prostřednictvím videokonferencí náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast školství Martina Berdychová. Během virtuálního setkání se zástupci škol z území obce s rozšířenou působností Trutnov ocenila jejich přístup. „Je nás tu více než třicet, to je slušné číslo. Líbí se mi, že jste aktivní.“ Význam podobných online setkání v nelehkém čase vyzdvihuje i město Trutnov. „Ukazuje se, že videokonference mohou efektivně posloužit pro předání informací a hromadně odpovědět na aktuální otázky. Pokud o to bude zájem, zařadíme tento nástroj pro porady ředitelů i v budoucnu,“ říká Dušan Rejl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, zdravotnictví a správního Městského úřadu Trutnov.

Dalším důležitým aktérem v regionu v oblasti školství je Místní akční skupina (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. Je totiž garantem Místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání Trutnovsko II. „Na našich webových stránkách i na sociálních sítích uveřejňujeme odkazy na online výuku pro jednotlivé předměty. Pravidelně rozesíláme ředitelům škol a členům pracovních skupin informace prostřednictvím e-mailu. Nabízíme jim i zaškolení, pokud budou chtít do vyučování zapojit videokonferenci. Jsme schopni zprostředkovat kontakty na experty a metodiky. Zájemci se na nás určitě mohou obracet,“ slibuje ředitel MAS a hlavní manažer projektu MAP Jan Balcar. Představitelé Královéhradeckého kraje v této době obecně nedoporučují zahlcovat žáky velkým množstvím materiálu k samostudiu. „Důležité je, že děti díky moderním technologiím mohou stále komunikovat s učitelským sborem i mezi sebou navzájem,“ uzavírá vedoucí krajského oddělení projektů ve vzdělávání Alena Svátková.

Petr Záliš