Vláda České republiky zavádí řadu opatření, aby eliminovala možnost šíření koronaviru mezi obyvateli. Na tuto situaci tak reaguje i město Trutnov. „Chceme předejít případnému rozšíření nákazy a musíme respektovat celostátní nařízení. Kroky, které právě podnikáme, považuji za naprosto nezbytné,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu budou od středy 11. března uzavřeny všechny základní a střední školy na území města Trutnova. „S ohledem na zajištění stravy například pro Domov s pečovatelskou službou Trutnov, nebude omezen chod kuchyní v ZŠ Komenského a ZŠ Mládežnická, na které se mohou obrátit další externí strávníci,“ dodává Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.  Mateřská škola Trutnov i trutnovské jesle zůstávají prozatím v provozu. Je na samotných rodičích, aby zvážili, zda své děti budou do těchto zařízení umisťovat, nebo ne. „Žádáme všechny zákonné zástupce, aby do MŠ nepřiváděli děti, které vykazují známky akutního onemocnění,“ říká Vladimíra Priputenová, ředitelka Mateřské školy Trutnov. Již od pondělí platí zákaz návštěv v Domově pro seniory.

Bez návštěvníků. Největší český barokní areál v Kuksu je do odvolání uzavřen. Safari Park Dvůr Králové nad Labem naopak zůstává otevřen.
Nejen trutnovské UFFO ruší program, zavřený je i Kuks, v Peci nebude pohár

Od středy také bude uzavřena ZUŠ Trutnov. Středisko volného času Trutnov ruší veškerou zájmovou činnost a dětskou hernu, v chodu zůstanou pouze aktivity určené externí veřejnosti (např. lezecká stěna, kavárna). „Smyslem opatření je, aby děti nebyly pohromadě s vrstevníky, proto žádáme rodiče či zákonné zástupce, ať děti neposílají na místa s vyšší koncentrací osob, jako například krytý bazén, zimní stadion apod.,“ vysvětluje Tomáš Hendrych.       

Svou činnost prozatím zastaví také UFFO a kino Vesmír.  „S ohledem na vzniklou situaci ruší středeční vernisáž s názvem Bouře nad Studencem Galerie města Trutnova. Akce se uskuteční v náhradním termínu, o kterém bude ředitelka galerie včas informovat,“ říká Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova.

Vedení města se také rozhodlo až do odvolání zrušit vítání občánků. „Svatby, které jsou naplánované, se zatím bez omezení uskuteční,“ dodává Tomáš Eichler. Chod Městského úřadu Trutnov také zůstává beze změn. „Vyzýváme však občany, aby minimalizovali návštěvu městského úřadu, a pokud mohou, ať vše řeší telefonicky či elektronicky,“ uzavírá Jan Seidel, tajemník Městského úřadu Trutnov.