Přestavbu ulice se město rozhodlo spojit i s dalšími akcemi. Konkrétně výměnou kanalizace a vodovodu. „Chtěli jsme v tom prostoru udělat vše, co bylo potřeba, abychom se tam už nemuseli vracet a měli čistý stůl," vysvětlil místostarosta Zdeněk Rajm. „Kanalizace už byla stará přibližně padesát let, takže se nacházela ve špatném stavu. Stejně tak i vodovod," dodává Rajm.

Ulice bude mít také nové osvětlení. „Budou zde instalována LED svítidla nové generace, tedy taková, která lze řídit dálkově," vysvětlil místostarosta.
Po dokončení stavby město získá silnici vedoucí ulicí do své správy. Momentálně je tento úsek v majetku Libereckého kraje, pro který tato komunikace ale nemá význam. „Po domluvě s krajem zastupitelstvo schválilo, že po dokončení rekonstrukce si úsek převezmeme," objasnil Rajm.

Smluvní termín dokončení je na konci října, ale vzhledem k hladkému průběhu stavebních prací je možné, že firma vše stihne v předstihu.
Investorem akce je Vodohospodářské sdružení Turnov. Celkový rozpočet je zhruba šestnáct milionů bez daně. Lomnice ze svého rozpočtu přispěje částkou 2,4 milionu a finance poskytne také Liberecký kraj, který na opravu vyčlenil 8,9 milionu. 

Město rekonstrukci Komenského ulice také spojilo s nezbytnou opravou schodiště a opěrných zdí v parku před základní školou, která se zde nachází.

„Jednalo se o samostatnou akci města zařazenou do rozpočtu až při únorové změně. Stav především zdí už byl velmi špatný, hrozilo dokonce jejich částečné zřícení. Schodiště bylo celé posunuté a bezpečné zrovna také nebylo. Nemohli jsme prostě nevyužít příležitosti, která se nám naskytla," objasnil další část rozsáhlých oprav místostarosta Zdeněk Rajm. „Změna oproti původnímu stavu není zásadně znatelná, ale došlo zde ke kompletnímu zbourání a znovu vystavění jak schodiště, tak zdí," upřesnil druhý muž radnice. Tato část vyšla Lomnici na přibližně tři milióny.

Co ale nelze přehlédnout, je upravený prostor kolem sochy pionýrky. „Plocha byla štěrková, zarostlá trávou. Nyní je povrch ze žlutého perku (písečný štěrk) s kamennými obrubníky. Zpevněna byla i cestička vyšlapaná v trávě," popisuje Rajm.

Další související akcí města je podřezání a izolace proti vlhkosti na suterénu části budovy základní školy přiléhající ke zmíněné ulici. Tyto práce také hradilo město nákladem jednoho milionu korun