Čtyři týdny trvala rekonstrukce jednotky intenzivní péče interního oddělení v Městské nemocnici Dvůr Králové. Královéhradecký kraj do oprav investoval 2,5 milionu korun. Zařízení slavnostně otevřeli včera odpoledne a poté, co si prostory prohlédl hejtman Lubomír Franc a další hosté, sestry na pokoj přivezly první pacienty.

Větší prostory, 
lepší zázemí

Nyní se tak „interní jipka" může pochlubit moderním vybavením a lepším zázemím pro personál a pacienty.

„Původní JIP byla o třetinu menší, než je nyní. Navíc nesplňovala hygienické normy určené pro pacienty a pro zázemí sester. Prostor jsme tedy rozšířili, v pokoji je nový nábytek, vybavení, elektroinstalace a odpady. Především je více místa okolo postelí, abychom měli lepší podmínky pro výkon naší práce a aby se i pacienti cítili lépe," podotkla primářka interny Věra Stránská. Stejně jako na původní jipce jsou v místnosti čtyři lůžka, jedno resuscitační.

„Projekt se připravoval zhruba rok, pracovat jsme na něm začali, když vyšla nová vyhláška o hygienických opatřeních a vybavení. Stavební práce pak trvaly čtyři týdny, probíhaly za provozu oddělení. ´Jipkové´ pacienty jsme během rekonstrukce přesunuli na jip chirurgie," uvedla Jana Holanová, pověřená řízením Městské nemocnice Dvůr Králové.

„Dokončení přestavby interní jipky bylo nutné realizovat podle podmínek daných vyhláškou tak, aby nemocnice mohla i nadále poskytovat akutní péči, jak tomu bylo dosud," poznamenal ředitel dvorské nemocnice Miroslav Vávra a pokračoval: „Při této příležitosti musím poděkovat vedení kraje a Zdravotnického holdingu, protože při všeobecném nedostatku prostředků se k této nemocnici chová velice vstřícně a tak, aby byla perspektivní. Navíc díky práci personálu má nemocnice dlouhodobě pozitivní výsledky a poskytuje obyvatelům Dvora Králové a spádových oblastí kvalitní zdravotní 
péči."

Opravy dalších pracovišť v kraji

Městská nemocnice Dvůr Králové se stala součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v roce 2005. Na několika odděleních pacientům slouží 166 lůžek.

Podle hejtmana Lubomíra France se vedení kraje snaží především naplnit koncepci zdravotnictví. „Jsou vytipovaná zařízení, která by měla do budoucna pokračovat v činnosti, a nyní se snažíme splnit všechny podmínky," sdělil mimo jiné. Jak sám upozornil, nedokáže předpovědět, jaká bude situace za pět nebo deset let.

„V současnosti se připravuje velká rekonstrukce nemocnice v Náchodě, kde vznikne zdravotní pracoviště 21. století. Zároveň se ale počítá i s menšími zařízeními jako jsou Broumov nebo právě Dvůr Králové, která v kraji fungují," poznamenal Lubomír Franc a dodal: „To, že podporu myslíme vážně, je i o tom, že investice, které vkládáme do zařízení, nejsou jednorázové, ale poskytujeme je průběžně."

Během posledního roku se v královédvorské nemocnici proinvestovalo bezmála 7 milionů korun. „Během jednoho roku jsme zrekonstruovali operační sál na oddělení urologie, vstup do budovy oddělení následné péče, od loňského léta slouží v půdních prostorách lékařům a sestrám nové šatny a lékařské pokoje. Pokračuje také rozsáhlá rekonstrukce Nové polikliniky včetně vybudování výtahu," vypočítal novinky v nemocnici ředitel Miroslav Vávra a pokračoval: „ Myslím si, že tady kontinuálně probíhají práce na zlepšení celého prostoru nemocnice."

Podle jeho slov jsou další stavební akce naplánované ještě do konce letošního roku. „Předpokládáme, že se nám povede zrekonstruovat chirurgickou jipku. Akci bychom chtěli připravit na vánoční omezení provozu, kdy tu příliš pacientů nezůstává," vysvětlil Miroslav Vávra a dodal: „Chtěli bychom také dokončit vybudování prostorů pro personál, jež jsou v bývalém podkroví a kde zbývá dobudovat dva pokoje. A během měsíce a půl bychom mohli mít v budově, kde je interna, urologie a chirurgie, nový výtah. Ten, který tu byl dosud, byl problematický z hlediska provozu."