Kaple prošla v minulých dvou letech rekonstrukcí za více než jeden milion korun. Došlo ke statickému zpevnění základů, opravě oken, dveří, krovů a střechy, restaurování výmalby, oltáře, obrazů, sošek, svícnů a dalšího vybavení. Do kaple byla zavedena elektřina, protože nový zvon je na elektropohon.

Oblanovská kaple je neomítnutá stavba z cihlového režného zdiva, se sedlovou střechou. Byla postavena počátkem 20. století a vysvěcena v roce 1906.