Usedli za ně dva interpreti. Pavel Svoboda – laureát varhanní soutěže Pražského jara a Bachovy soutěže v Lipsku a Vít Havlíček – varhaník, hudební teoretik a pedagog pražské AMU, který je iniciátorem opravy varhan v Kuksu. Oba umělci se právě věnují kromě interpretace také ochraně historických varhan a propagaci varhanní kultury, proto i jejich interpretační účast dodala slavnostnímu okamžiku patřičnou váhu.

Kostelní prostory rozezněla na úvod slavná slavná Toccata a fuga d moll J. S. Bacha, ale i skladby J. Haydna, J. Kř. Vaňhala a dalších hudebních skladatelů. I když v chrámu panovalo proti sluncem zalité bylinkové zahradě chladno, posluchače zahřály emotivní hudební zážitky.

O varhanách nejen v Kuksu, ale i o významu, stavu a opravách těchto nástrojů v kontextu regionu i celé ČR, poměrně obsáhle povyprávěl během koncertu hlavní organolog Národního památkového ústavu Petr Koukal. „I když přesně nevíme, kolik varhan u nás je, odhaduje se, že šest až deset tisíc.

Na sympoziu o varhanách a varhanní hudbě v Zürichu se v roce 2011 odborníci shodli na tom, že Česká republika je co do počtu varhan na prvním místě v Evropě. Potvrzuje to význam tohoto hudebního nástroje a také to, že varhany jsou součástí naší západoevropské kultury," řekl mimo jiné organolog a připomněl, že právě východní Čechy mají na této statistice co do počtu varhan a péče o ně velké zásluhy.

„Východní Čechy jsou jednou z nejbohatších oblastí na nejcennější varhany," dodal Petr Koukal a vyjádřil naději, že opravy těchto nástrojů v republice budou díky stále vzrůstajícímu zájmu veřejnosti a různých občanských spolků pokračovat. „V současné době se chystá na Trutnovsku několik oprav. Dlouhodobě se připravuje rekonstrukce nástroje ve Dvoře Králové nad Labem, dále pak v Hajnici a v Kocbeři. Věřím, že dokončená práce na opravách v Kuksu se stane určitým impulsem pro další práci," konstatoval varhaník Vít Havlíček.

V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu jsou dvoumanuálové varhany s pedálem, které do původních barokních skříní postavila v roce 1906 firma Gebrüder Rieger z Krnova. Opravu provedla firma Robert Ponča - Varhany. Použity byly finanční prostředky, které plynuly z různých zdrojů. Sobotní koncert na Kuksu pořádal Královédvorský chrámový sbor spolu se správou hospitálu Kuks a finančně jej podpořilo město Dvůr Králové nad Labem.