Areál, který tvoří obdélníková budova s vnitřní zahradou a okolní pozemky, získalo město v roce 2007. Stavební práce na rekonstrukci začaly před dvěma lety. Součástí komplexu je také barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, ve kterém působí Galerie antického umění s významnou kolekcí kopií antických soch.

Zpět ke knihovně

Nové prostory knihovny samotné jsou v přízemí konventu, kde byla původně společná jídelna (refektář). Další část, depozitář a čítárna, jsou v místech bývalých mnišských cel.

Slavnostnímu otevření předcházelo náročné stěhování, při kterém muselo být z náměstí přemístěno přes 20 tisíc svazků. „Částečně nám pomohli čtenáři, kteří si zhruba desetinu vypůjčili na starém místě a vrátí nám ji až tady,“ podotkla vedoucí Milena Dulová. „Podařilo se nám také zvýšit počet počítačů pro poskytování veřejného internetu, dále nabízíme kopírování, jednou za tři týdny půjčujeme knihy v domě s pečovatelskou službou, pořádáme besedy pro veřejnosti i školáky,“ připomněla některé z dalších aktivit.

Přístup do knihovny je veden křížovou chodbou ambitu, jejíž stěny zdobí unikátní soubor lunet. „Barokní olejomalby z let 1688 až 1691 nesou výjevy ze života sv. Františka a areál provázejí od doby jeho vzniku. Umístěny tu byly do roku 1950, po likvidaci kláštera je odvezly do Dolního Lánova. Před dvěma lety jsme je získali zpět. Jsou pro nás velmi cenné i proto, že je na nich nejstarší dochované znázornění části města,“ připomněl Tomáš Anděl, který má celý komplex na starosti.

Součástí slavnostního zahájení bylo i představení paličkovaného obrazu se zdejšími motivy, který pro knihovnu vyrobila zdejší obyvatelka Lenka Máslová – Špetlová. Ta se textilnímu výtvarnictví věnuje téměř dvě desítky let. „Čistá práce při paličkování zabrala zhruba 30 hodin plus 5 až 10 samotný návrh. Ve stejném formátu jsem již kreslila zámek ve Vsetíně, Zelenou bránu v Pardubicích a tady byla vhodná příležitost udělat také Hostinné,“ řekla nám autorka.

Práce na úpravách kláštera ale nekončí. V průběhu dvou až tří měsíců totiž dojde k otevření městského muzea. „Bude to v patře a půjde o první část, věnovanou dějinám Hostinného od založení až po historii takzvaných plátenických baronů, tedy do konce 18. století. Následovat bude část druhá, pokrývající období do konce druhé světové války a vysídlení německého obyvatelstva. Rozdělit jsme to museli hlavně z důvodu časové i ekonomické náročnosti,“ vysvětlil Tomáš Anděl.

Propagace města

Františkánský klášter se po rekonstrukci zařadil mezi nejvýraznější stavby na území města. Významnou roli tak může sehrát ve zvýšení turistické atraktivity Hostinného. Zejména ve spojení s Galerií antického umění, známé po celé republice. Majitelem rozsáhlé a významné sbírky kopií antických soch je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, město galerii provozuje. K otevření dojde jako každý rok 1. května.

Celková částka za rekonstrukci dosáhla 50 milionů korun. Část prostředků se podařilo získat z dotačních titulů Evropské unie.