Od té doby bylo možné projít tento úsek, po provizorním zpevnění, jen na vlastní nebezpečí. Po úzkých horských kamenitých cestách putoval materiál do výšky 1275 metrů s pomocí čtyřkolky, motorového pásového kolečka a v posledních stovkách metrů i lidské síly.