Ti se sjeli do výstavního sálu „U Sasíků“ turnovského Muzea Českého ráje. Bohužel, celé slavnostní jednání bylo poznamenáno náhlým úmrtím akademického sochaře Jiřího Nováka, jenž měl být právě zde jmenován čestným členem Společnosti. Jeho přínos zdejšímu regionu při této příležitosti ocenil Pavel Jakubec, který připravil charakteristiku umělcova téměř devadesátiletého života.

Předseda Karol Bílek pak stručně připomenul iniciativu historika Pekaře a činnost Společnosti, jež byla krátce po vpádu německých nacistů přerušena.
Naproti tomu výčet akcí dnešní Společnosti je velmi bohatý. Její představitelé pořádají množství poznávacích zájezdů po území celé České republiky, přednášek, ostatní členové spolupracují na řadě výzkumných a dokumentárních akcí. V minulém roce se například ve spolupráci s pracovníky turnovského muzea podařilo zachránit rozsáhlou sbírku manželů Schejbalových. Nejznámější jsou ale jejich pravidelné vědecké konference, které zaměřují především na poznávání díla českých historiků a regionální témata. Důležitá je i jejich činnost na školách, kde přibližují mládeži nejnovější historické poznatky o zdejším kraji.

Ocenění soutěže za nejlepší dokumentaristickou práci v uplynulém roce z rukou předsedy Bílka v průběhu valné hromady převzali starosta Svojku Josef Dejmek i turnovský publicista a fotograf Pavel Charousek.

V letošním roce si členové Společnosti připomenou 190. výročí vzniku Knihovny Antonína Marka, 140. výročí narození turnovských historiků J. Pekaře i J. V. Šimáka, uspořádají další vlastivědné zájezdy a odborné přednášky pro veřejnost.

V závěru předseda Bílek poděkoval za spolupráci vedení Městského úřadu v Turnově, zdejšího muzea i všem zástupcům spolků z širokého regionu severovýchodních Čech.