Pietní akt a doprovodný program proběhnou u jeho rodného domku v Záborčí u Malé Skály. Alois Liška byl příslušníkem československých legií na Rusi, prvorepublikovým velitelem dělostřeleckého pluku 51, velitelem Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, která v květnu 1945 osvobodila severofrancouzský přístav Dunkerque.

„Jen málokterý člověk, který se stal trojnásobným emigrantem, by do smrti zůstal odhodlaným vlastencem," říká Vilém Fencl, prezident Roty Nazdar a dodává: „Tomuto opomíjenému generálovi naše vlast mnohé dluží a tím, že se v listopadu pravidelně scházíme u pomníčku v Záborčí, se snažíme alespoň malou část splatit."

Generálu Liškovi nebylo umožněno ani na sklonku života v klidu si užít rodné vlasti, protože jako vysoký představitel západního odboje musel v roce 1948 emigrovat do Velké Británie.

I tam zůstal činný a velmi záhy se stal předsedou exilové Československé obce legionářské, která ve vlasti byla násilně začleněna do Svazu protifašistických bojovníků. V Londýnském exilu v roce 1977 také zemřel. Rota Nazdar na sobotu připravila v prostoru u Liškova pomníčku výstavu fotografií a předmětů z pozůstalosti armádního generála, jehož osudem se členové klubu zabývají dlouhodobě. K vidění bude řada dobových artefaktů připomínající první i druhý československý odboj a muži v dobových uniformách, stejných jako nosil Liška a jeho muži.

„Právě Rota Nazdar neúnavně celé roky pořádá komorní pietní vzpomínku u generálova rodného domku, za což jim patří obrovský dík. Je nám ctí, že v roce jeho 120. výročí narození můžeme s organizací trochu pomoci. Není příliš osobností, v jejichž životě se natolik promítá osud Československa ve 20. století," říká Jiří Filip, organizační tajemník ČsOL. Program pro veřejnost začíná na prostranství před rodným domem generála Lišky v Záborčí v 10 hodin, pietní akt proběhne za účasti představitelů Ministerstva obrany ČR, Libereckého kraje a dalších hostů ve 14 hodin.

(njt)