Vyplývá to z informací, které počátkem týdne na integrovaném registru znečišťování zveřejnilo ministerstvo životního prostředí.

„Zavádějící pojem“

„Pojem 'největší znečišťovatel' v okolí je mírně zavádějící, protože na tuto skutečnost jsou dva pohledy. Ano, vypouštíme do ovzduší největší objem spalin (škodlivin), ale na druhou stranu centralizace výroby tepla pro potřeby výroby elektřiny a teplárenství do jednoho zdroje má mnoho výhod,“ říká mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková.

Podle mluvčí je proces spalování řízen tak, aby množství vypouštěných látek bylo minimální a díky centrální produkci tepla a elektřiny firma dosahuje daleko větší účinnosti celého procesu. „Nálepku největšího znečišťovatele jsme si 'vysloužili' tím, že nahrazujeme stovky malých výtopen a kotlů s mnohem vyšší produkcí škodlivin vztažených na vyrobené teplo,“ dodává Beránková.

Druhým nejvýznamnějším znečišťovatelem vzduchu v kraji za rok 2007 byla náchodská teplárna. Ta loni vypustila celkem 132 000 tun oxidu uhličitého. Informace o množství vypouštěných látek za minulý rok povinně ohlásilo 79 provozoven v královéhradeckém kraji.