Akce ve výši 1,6 milionu korun má být dokončená do poloviny roku 2015. Náklady na ostatní technická opatření dosáhnou zhruba 1,4 milionu a práce budou dokončeny do listopadu.

Vzhledem ke špatnému stavu současných technických prvků se město rozhodlo i pro opravu poškozeného mostku, zábradlí a veřejného osvětlení. Nově bude zhotoveno dřevěné schodiště, které vylepší pěší propojení ve městě a z Ostrova naváže nejkratší cestou na ulici Vysockou.

Veškeré prvky budou dřevěné a tlakově impregnované a kotveny přes ocelové prvky do betonových základů. Součástí nové lávky je i gabionová stěna, která vylepší navazující cestu. Ostatní cesty zůstanou zachovány a budou pouze lokálně vyspraveny drobným kamenivem.

„Výměna veřejného osvětlení proběhne podél hlavní dlážděné cesty parkem. Pokud finanční prostředky dovolí, chtěli bychom v příštím roce navázat zhotovením malé dřevěné vyhlídky ve střední části parku. Cílem veškerých úprav je navrátit Palackého sadům původní vzhled a opět je co nejvíce přiblížit občanům města," říká Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku