„Počítali jsme s tím, že k výpadku dojde, dostali jsme oznámení. Ale výluka byla naplánovaná na dobu od 7.30 do 9 hodin. Dokonce jsme kvůli tomu posunuli o hodinu i začátek vyučování. Elektřina však ráno šla a výpadek nastal mnohem později,“ informoval zástupce ředitele Zdeněk Šubr.

Škola například vzhledem k očekávané situaci posunula i plánovanou akci studentů s promítáním filmu Holocaust III – Za hradbou ghett až na jedenáctou hodinu. „Když však přišli na první besedu policejní mluvčí, museli se studenti spokojit pouze s přednáškou o pravicovém extremismu. Film, který měl být úvodním tématem k besedě, jsme promítnout nemohli,“ řekl Zdeněk Šubr.

Improvizovat museli s výukou i pedagogové v učebnách s informačními systémy. Ačkoliv jsme se snažili u oznamovatelů elektrické výluky z ČEZ zjistit, proč proud nešel v jiné době, než uvedli, nedovolali jsme se.

K případu jsme v úterý 24. listopadu získali stanovisko mluvčí ČEZ Šárky Beránkové. „Jak jsme dnes ráno ověřovali, naši pracovníci v inkriminované lokalitě elektrický proud vypnuli v 7.50 a znovu byl obnoven v 8.55, takže jsme časový harmonogram neporušili. Pokud ve škole nešel elektrický proud ani po této době, nebyla to naše vina. Někdy se stává, není to však pravidlem, že odběratelé musí zapnout hlavní jistič, který jim přerušením dodávky vypadne. Zřejmě přesně k tomu došlo i v budově obchodní akademie, čehož si zřejmě vedení školy nevšimlo,“ vysvětlila Šárka Beránková.