Uprostřed horské obce Dolní Dvůr v Krkonoších se nachází venkovský poloroubený dům, jehož historie sahá do druhé poloviny 18. století. Jedná se o státem uznanou kulturní památku, která navzdory pohnuté minulosti přežila vlastní zkázu a díky snaze nových majitelů a úsilí pracovníků památkové péče se znovu stane okrasou místa, ke kterému neoddělitelně patří.

Dnes se tato ojedinělá stavba znovu skví střechou z ručně štípaného šindele, doplněnou dlabanými podokapními žlaby a tesaným roubením. Zásadním milníkem na cestě záchrany tohoto stavení, který ukončil obnovu dřevěných konstrukcí, se stala horkovzdušná sanace. Ta měla vypudit nezvané hosty v podobě dřevokazného hmyzu. Tesaříka, červotoče a mravence, kteří se zabydleli v prastarých dřevěných konstrukcích dlouho neobývaného domu.

„Technologie ohřevu staveb horkým vzduchem, který při teplotě 55 stupňů Celsia bezpečně likviduje veškerá vývojová stádia škůdců, je šetrným způsobem, jak zachránit původní dřevěné prvky, aniž by bylo nutné sáhnout k jejich generální výměně,“ vysvětlil Marek Matějek z metodického pracoviště Thermosanace, která na záchraně krkonošské chalupy pracuje. „Původní, autentické části konstrukce, které nesou stopy mistrného opracování našimi předky, jsou tak zachráněny, jako doklad krásné lidové architektury pro příští generace,“ připomněl.

Historie vzácné stavby v Dolním Dvoře sahá až do roku 1773. V roce 2001 ji označilo Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav za kulturní památku, jako cenný doklad původní historické zástavby. A to včetně klenutého, kamenného sklepa. Po dokončení úprav by mohla roubenka sloužit k vzdělávacím účelům a popularizaci péče o lidovou architekturu a kulturu východních Krkonoš.