Cílem projektu, podpořeného z peněz Evropské unie, je vytvoření uceleného přehledu o drobných historických a sakrálních památkách, jako jsou křížky, busty nebo kapličky.

„Odborníci i laická veřejnost budou mít přehled o všech místních památkách, obce dostanou přesný postup a odborné doporučení pro jejich údržbu a ochranu pro další generace,“ říká manažerka svazku Radka Soukupová. Podle ní je zásadní i to, že památky budou v nějakém seznamu zaznamenány. Zvýší se tak šance obcí na získání dotací. „V současné době je obtížné získat prostředky na jejich opravy a většina dotačních titulů vyžaduje při schvalování dotací potvrzení, že objekt patří do kulturního dědictví mikroregionu. Díky tomuto pasportu bude možné bez problémů toto potvrzení vystavit i pro objekty, které nejsou a nikdy nebudou evidovány centrálně jako kulturní památka,“ vysvětluje manažerka svazku.

Samotný průzkum začne v následujících dnech. Práce v terénu potrvají do konce srpna. „Bude pořízena fotodokumentace každého objektu, včetně soupisu současného stavu, návrhu na postup oprav a v závěru i ocenění každého objektu tak, aby si jej obce v případě zájmu mohly zařadit do majetku nebo pojistit,“ doplňuje Radka Soukupová. Dokument bude mít hodnotu znaleckého posudku. Pro širší veřejnost svazek na podzim vydá barevnou publikaci, do které zájemci budou moci nahlédnout v krkonošských infocentrech, školách knihovnách nebo na úřadech.