Největší změny doznala expozice krkonošské houslařské školy. „Obsah se zaměřuje jen na hlavní příslušníky školy, ovšem podrobněji a více do hloubky.

Podrobnější informace o dalších mistrech houslařích návštěvníci najdou v knize Krkonošská houslařská škola, kterou si mohou volně prolistovat v koutku s posezením. Novou praktickou součástí je expozice Jak se rodí housle, která prezentuje za pomoci trojrozměrných předmětů, textů a fotografií postup stavby nástroje od hrubého klínu po hotové dílo," přiblížil mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Upozornil také na změnu, ke které došlo na schodišti památníku. Černobílé fotografie ze života paseckých obyvatel učitele Aloise Buluška ze 70. let 20. století nahradila nová miniexpozice nazvaná Z cesty Buďárky za paseckými zajímavostmi.

Zaměřuje se na jednu z nejstarších cest v Pasekách vůbec, která v dávných dobách sloužila jako hlavní spojnice mezi Krkonošemi a Jizerskými horami. „Chodívali po ní na Tanvaldsko a Jablonecko krkonošští budaři se sýry, mlékem, máslem, tvarohem a vyhlášenými syrečky s přísadami různých bylin. Schodiště tu pomyslně představuje právě onu cestu, přičemž obrazy na přilehlých stěnách upozorňují na různá zajímavá zastavení nalevo a napravo od cesty tak, jak se po ní stoupá vzhůru od makovského mostu až po rejdický katastr," popsal mluvčí Radek Drahný.

Podesta uprostřed schodiště je pak věnována hlavně budařům, a to včetně ukázek jejich vybavení pro sýrařskou výrobu.

Nové prvky obsahuje i expozice, věnovaná „zapadlému vlastenci" Věnceslavu Metelkovi a jím inspirovanému Karlu Václavu Raisovi. „Metelkovi jsme věnovali další listovací knihu. Rozšířili jsme rovněž část věnovanou podobě horské vesnické školy (jako byla ta pasecká) v 19. století. Autorkami inovací v expozicích Památníku zapadlých vlastenců jsou Andrea Bariaková a Jana Sojková. Z drobného projektu nebylo možné realizovat všechny nápady v expozici, takže se snad můžeme těšit na další novinky v Pasekách nad Jizerou i v příštích letech," dodal mluvčí Správy KRNAP.