Ty symbolicky umístili k domům, které již dnes nestojí. Do schránky s číslem popisným schovali fotky lidí, kteří tam kdysi žili. Vytipovali několik domů v Peci pod Sněžkou, ve Velké Úpě, Sklenářovicích a v Bystřici. Cílem bylo také vytvořit mapu míst, která zanikla, ale nepřestala být pamětí našeho kraje.

"Nechceme být idealisty a tato místa obnovovat, ale rádi bychom jejich připomenutím oživili paměť krajiny, a tím i paměť naši," vysvětluje Eva Hrubá, ředitelka zapsaného ústavu Paměť Krkonoš, který je nestátní neziskovou institucí, jejímž hlavním posláním a cílem je záchrana, zachování, zpracování a zpřístupnění dokumentů a děl týkajících se regionu Krkonoše.

Ivan Mitrus zdolal pěšky celou Itálii od jihu k severu, nyní jeho pouť pokračuje ve Švýcarsku.
Cestovatel z Krkonoš přešel pěšky celou Itálii, už je ve švýcarských horách

"Často to jsou krásná místa s jedinečným geniem loci, místa vzbuzující otázky a jitřící naši fantazii. Hledání a také nacházení těchto míst může být i dobrodružné a někdy možná ne úplně úspěšné, nebývají totiž na turistických mapách a nikdo o nich často nic neví. Pátrání po historii těchto míst může připomínat detektivní pátrání. Věříme však, že nás objevená místa obohatí svým příběhem a stanou se dalšími střípky do mozaiky krajiny, kterou společně obýváme a kterou máme tak rádi," říká Eva Hrubá.

"Rádi bychom v budoucnu vytvořili venkovní výstavu o zaniklých místech. Mohou se totiž stát velkou inspirací nejen k výtvarné, literární i audiovizuální tvorbě, ale také k systematickému a sdílenému průzkumu historie našeho kraje," dodává ředitelka organizace Paměť Krkonoš.

Bývalý pivovar v Rudníku zažil největší rozmach za éry rodinné firmy Kluge na přelomu 19. a 20. století. Pro pivo tam jezdily pivovarské povozy z Prahy, Plzně i Bavorska.
Zchátralý pivovar v Rudníku křísí pražský architekt. Příští sobotu otevře lidem