Víte, že kolem bývalé textilní továrny Jindřicha Bayera, kde dnes sídlí prodejna Jamall, rostl dříve morušový sad? A že vynálezce hracích automatů Forbes a nádražních vah na mince pochází ze Semil? Víte, kde se v okolí nachází křížová cesta? Pokud váháte s odpovědí, počkejte si na novou knižní řadu Paměť Semilska, kde se to vše dočtete.

Jednou za rok vyjde knížka

Od letoška začne jednou ročně vycházet knížka, která bude věnována především historii města Semily. V nové knižní edici ale mohou vycházet 
i knihy týkající se místopisu, architektury, umění nebo přírody, vždy však vázané na město Semily a jeho okolí.

„První knihou, kterou plánujeme k vydání letos na podzim, budou paměti textilního továrníka Jindřicha Bayera nazvané Domov a osud v Čechách, které k publikaci připravil a redaktorskými poznámkami opatřil PhDr. Ivo Navrátil," prozradila Renata Coufalová, šéfredaktorka Semilských novin.

Průmyslník Jindřich Bayer, ač národností Němec, byl podle ní velkým českým vlastencem, který snášel útlak nacistické vlády za druhé světové války, aby po jejím skončení přišel definitivně o svůj majetek tentokráte pod taktovkou komunistické strany. Jeho paměti jsou však přes veškeré prožité útrapy noblesním vzpomínáním na osudy jedné rodiny, jednoho města 
i jednoho dějinami zkoušeného státu.

Další knihy v edici se teprve rýsují. Na programu dalších let tak, zdá se, bude soupis drobných sakrálních památek kraje okolo Semil nebo slovník významných osobností města. „Nicméně, patříte-li mezi psavce a máte-li doma v šuplíku rukopis knihy, která zapadá do našeho edičního plánu, jistě se s ním netajte a přineste jej do muzea. Může se snadno stát jednou z dalších vydaných knih," vyzývá Coufalová. „Ediční řada bude vydávána Muzeem a Pojizerskou galerií ve spolupráci s autory konkrétních textů. Financována je městem Semily," doplnila místostarostka města Lena Mlejnková.

Co se chystá

Plánovaná knižní řada Paměť Semilska má zatím nezávazný ediční plán, který se může během let měnit. Jako první vyjdou Paměti Jindřicha Bayera. Další knihou se bude věnovat lokální architektuře.

Moderní architektura Semil bude obsahovat fotografie, plány, příběhy a architekty semilských monumentů 20. století. V knize se objeví více než dvanáct významných staveb počínaje Obecním domem (1903), přes Českou spořitelnu od Čeňka Musila, Husův sbor Vladimíra Krýše, Vaňkovu a Bayerovu vilu až ke Kulturnímu centru Golf.

Ediční řada by mohla pokračovat knihou Příběh semilské hračky. Továrny TOFA, Kovap a Kovozávody byly dohromady největším producentem hraček v Československu. V Knize se pak objeví fotografie hraček z depozitu muzea, výpovědi pamětníků, industriální architektura 
a zmapován bude i současný stav produkce hraček.

Za slavnými vynálezy Semil se vydá v pořadí čtvrtá kniha Paměti Semilska, která představí čtenářům předchůdce kopírky – hektograf, systém automatického zavírání dveří známý jako Brano, automat na mytí pivních sklenic, první hrací automaty Forbes nebo systém tryskového nesení vlákna v textilním průmyslu. Všechno to jsou totiž vynálezy, které vznikly 
v Semilech a svého času vzbudily obrovský zájem, některé 
z nich úspěšně slouží dodnes. Kniha bude obsahovat příběh vynálezů i vynálezců a fotografie exponátů.

Slavné osobnosti Semil jsou obsahem nynější stálé expozice místního muzea a galerie. Ta se má v budoucnosti změnit, avšak doplněné texty, fotografie a barevné obrázky by tvořily krásnou publikaci, respektive chybějící slovník semilských osobností.

Jako další by mohla vyjít reedice Literárních procházek Václava Votočka. „Jedná se 
o knížku obsahově zajímavou, ale s chybějícími fotografiemi, mapkami a konkrétními údaji o pohybu ve městě, určitě by si zasloužila kvalitní doplněnou reedici," řekla Jana Hájková ředitelka MaPG Semily, která dodala, „že by se našlo mnoho a mnoho dalších témat ke zpracování. Jen namátkou Šlechtické rody Semilska, Industriální architektura Semilska, Magická hora Kozákov. I tak je ale příští roky co vydávat."

Pro ediční řadu zatím hledá muzeum grafika – tvůrce obálky a vnitřního grafického řešení knihy. Zájemci se mohou zúčastnit anonymní soutěže, jejíž uzávěrka je 16. května 2014.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Zadání a téma soutěže

Grafické řešení knižní řady, která bude vycházet řadu let ve stejném designu

Ceny:
1. cena – 7 000 Kč, 
2. cena – 2 000 Kč, 
3. cena – 1 000 Kč.

V první ceně jsou zahrnuta také autorská práva na užívání grafického řešení po časově neomezenou dobu

Popis edice a zaměření
V ediční řadě budou publikovány knihy týkající se regionálních dějin, místopisu, architektury, umění, přírody apod.

Rozsah svazků: 100-250 stran

Barevnost: Obálka barevná, uvnitř černobílé i barevné fotografie nebo faksimile archiválií

Vazba: V2, V8

Požadavky:
I. Grafický manuál, obsahující optimální formát knihy, velikost zrcadla, řešení obálky a titulního listu, typografii textu a nadpisů, způsob zalomení fotografií, umístění popisek fotografií, tabulek a grafů, poznámek, obsahu, tiráže, čárového kódu, číslování stránek

2. Papírová nebo elektronická maketa, obsahující řešení obálky a deseti stran prvního připravovaného svazku – pamětí Jana Bayera „Domov v Čechách"