Momentální prioritou je vybudování hřiště pro děti ve věku od šesti let. Studie počítá s rozdělením plochy na různé hrací sekce a vychází z aktuálních trendů. Již v minulosti vznikaly různé studie na úpravy městského parku, ale vzhledem k představám na kompletní přeměnu architektonického rázu nedošlo k jejich naplnění. „Je lepší udělat menší a drobnější úpravy po etapách," vysvětluje postup turnovský starosta města Tomáš Hocke. Na původní velice nákladnou variantu byla navázána další studie, která spíše obměňuje části parků na požadované sportovní, společensky a umělecky využitá místa. Výhodou projektu je postupná etapizace, která vyhovuje přiřazování priorit na základě podnětů veřejnosti a také s ohledem na finanční prostředky, které má město k dispozici.

Ilustrační foto

Park u letního kina v Turnově se mění

Studie na realizaci hřiště pro děti ve věku od šesti let počítá s rozdělením prostoru do několika sekcí. V jedné by se měly nacházet i lanové prolézací prvky. Další sekce hřiště by mohla být věnovaná atraktivním trampolínám a v poslední najde umístění velká houpačka. Řešeny jsou i přístupové chodníky. V rámci možností rozpočtu města a případně dotačních příležitostí se také počítá s úpravami stávajících cest. Připomeňme, že v září roku 2012 bylo vybudováno hřiště pro nejmenší děti v prostoru přímo sousedícím s letním kinem. V roce 2014 se podařilo vybudovat průchod Františkánskou zahradou, která spojuje městský park u Kamenářského domu s ulicí 5. května. Tento průchod se začal letos v květnu osazovat stromy, počítá se s přidáním menších kvetoucích rostlin. Od loňska mají návštěvníci k dispozici vydlážděnou ulici Na Sboře, jež vznikla ve spolupráci s majitelem kavárny. Další opravy dláždění proběhly v prostoru Muzea Českého ráje, jehož areál má za strany parku nový plot. „Park se postupně stává galerií umění pod širým nebem. V roce 2014 byly ve spolupráci s Jožkou Čermákem odhaleny dřevěné sochy a o rok později byla instalována plastika s názvem Adam a Eva," připomněla mluvčí města Anna Šupíková. Plastika vznikla na základě spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou v Turnově, firmou Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov, která sochu sponzorovala, a městem Turnov. „Přeji si, aby park zdobilo více uměleckých děl," přiznal své sny starosta Hocke.

(šup, jm)