Zkomplikovala se naopak druhá etapa výstavby nových laboratoří. Stavební práce jsou pozastavené, protože dodavatel odstoupil od smlouvy. Výstavba za 139 milionů korun začala v loňském roce a navázala na první etapu za 150 milionů korun, dokončenou na podzim 2020. Tehdy rekonstrukcí prošla budova laboratoří mikrobiologie a imunologie.

Práce na druhé etapě jsou ale momentálně zastavené. Hotové jsou základy a přízemní část budovy, prostavěno bylo zhruba 20 milionů korun ze 139 milionů. „Dodavatel stavby odstoupil od smlouvy, proto jsme nyní ve fázi, kdy dojde k vyrovnání a my vypíšeme novou soutěž. Očekávám, že do konce srpna budeme mít nového dodavatele a druhá etapa se opět rozjede. Dojde k půlročnímu zdržení dokončení stavby, což zásadně nevadí a péči o pacienty to nijak neohrozí,“ vysvětlil Martin Červíček. V objektu laboratoří se nově počítá s umístěním oddělení ambulantní rehabilitace, vznikne tam i hematologie a transfuzní stanice.

V Oblastní nemocnici Trutnov začala stavba nového pavilonu klinické biochemie.
V nemocnici začala stavba nového pavilonu, vylepšení čeká stravovací provoz

Další novou budovou, která vyroste v areálu trutnovské nemocnice, bude objekt emergency - urgentního příjmu a navazujících oborů ARO a JIP za 220 milionů korun. „Do konce roku vysoutěžíme dodavatele a zahájení stavby plánujeme v průběhu příštího roku. Naším cílem je, aby nemocnice v Trutnově dokázala v nejmodernějším provedení provádět akutní péči,“ uvedl hejtman.

Červíček zároveň potvrdil, že v plném proudu jsou přípravy na výstavbu parkovacího domu. Letos má být hotová projektová dokumentace. Parkování pro téměř 300 vozidel vyjde zhruba na 180 milionů korun. Po vysoutěžení dodavatele stavby bude kraj znát i přesnější harmonogram prací. „S ohledem na stísněnost staveniště v areálu je potřeba jednotlivé investiční akce dobře rozplánovat tak, aby na sebe navazovaly a vzájemně si nepřekážely,“ doplnil trutnovský starosta MIchal Rosa.

Vizualizace parkovacího domu, který postaví Královéhradecký kraj v trutnovské nemocnici.
Kraj investuje do trutnovské nemocnice 600 milionů, postaví tam i parkovací dům

Novinkou na seznamu investičních akcí v areálu nemocnice je pavilon pro lůžkovou akutní péči. Kapacita počítá se 130 lůžky. „Jsme úplně na začátku, na podzim bychom měli mít vybraného projektanta. Náklady na výstavbu odhadujeme zhruba na 300 milionů korun,“ upřesnil hejtman Martin Červíček.

Plánují se také drobnější úpravy a modernizace například na gynekologicko-porodnickém oddělení a na úseku stravování. „Kraj do trutnovské nemocnice v horizontu několika let investuje téměř 1 miliardu korun, což je pro naše občany velmi dobrá zpráva,“ potěšilo trutnovského starostu.

Praktický lékař Petr Volf ve své ordinaci v areálu trutnovské nemocnice.
Necelé dva tisíce a dost. V Trutnově má plno i nová ordinace praktického lékaře

Schůzka na trutnovské radnici se konala rok poté, co hejtman přislíbil investice do trutnovské nemocnice. „Oceňuji, že kraj nezměnil přístup k nemocnici a na všech projektech se pracuje. Sliby i závazky, které byly před rokem nastíněny, se postupně plní. Dokonce na seznamu chystaných akcí přibyla výstavba pavilonu pro lůžkovou akutní péči,“ konstatoval Michal Rosa.

Město Trutnov přestaví na vlastní náklady někdejší prodejnu ovoce a zeleniny v Palackého ulici na ordinaci praktického lékaře.
Z prodejny ovoce a zeleniny bude v Trutnově ordinace. Ještě sehnat doktora