Podle odborníků jsou jedním z nejunikátnějších městských parků v republice Rývovy a Metelkovy sady v Turnově. Jejich nejstarší část založil koncem 19. století Vojtěch Mašek, zahradník šlechtického rodu Rohanů ze Sychrova. Mnoho stromů zde je již na pokraji životnosti.

„Porost se nedá konzervovat, je třeba se o něj starat. Kdybychom les nechali, jak je, našim dětem by z něj nic nezbylo, stromy jsou totiž stejného stáří,“ upozornila zahradní architektka Jana Roušarová, která před lety pro město zpracovala studii obnovy někdejších městských sadů.

Jenže obnova nynějšího lesoparku pokrývajícího skalnatý břeh Jizery v severní části města by podle odhadů stála kolem dvaceti milionů korun. Město je před třemi lety mělo na dosah v podobě štědrého grantu nadace Proměny poté, co turnovský projekt prorazil v soutěži mezi 59 českými městy. Nicméně grant tehdy ve finále získalo město Broumov.

Tak velká částka je zatím v nedohlednu, městu se daří získávat alespoň menší dotace na částečnou údržbu parku. „Loni se nám podařilo uspět s žádostmi o evropské dotace na tři projekty obnovy zelených ploch ve městě. Jeden z projektů počítá s ošetřením vzrostlých stromů na několika hřbitovech i v Rývových sadech,“ uvedla turnovská starostka Hana Maierová.

Vrátit zašlou krásu

Město sice nyní nemá peníze na celkovou obnovu parku, ale díky studiím z předchozích let alespoň ví, co v Rývových a Metelkových sadech chce: obnovit cesty a mobiliář, pořídit herní prvky pro děti i dospělé, rekonstruovat altány a lávku přes strž pod Šetřilovskem, vybudovat běžecké okruhy, naučné stezky s informačními tabulemi a obnovit vyhlídky do údolí Jizery.

Obdobnou vizi má také město Semily s dnes již zanedbanými Palackého sady. Městský park byl otevřen v roce 1898 péčí okrašlovacího spolku, který na někdejší křovisky porostlé stráni nad zámkem vysadil 40 tisíc stromů a zbudoval cesty, mostky, podpěrné zídky, altán a další estetické prvky.
Letos by chtěla radnice do obnovy parku investovat zhruba pět milionů korun, přičemž spoléhá na úspěch při žádosti o více než dvoumilionovou dotaci z evropských fondů.

Semilské Palackého sady byly podobně jako turnovské Rývovy a Metelkovy sady počátkem minulého století cílem vycházek a nedělního korza místních obyvatel. „Rádi bychom Palackého sadům navrátili jejich zašlou krásu a původní funkci,“ uvedl semilský starosta Jan Farský. Obnovu parku by měla zajistit firma Lesoprojekt, která v roce 2008 provedla i dendrologický průzkum.