Pokud je Hradec Králové braný jako město cyklistů a Jičín jako město pohádek, tak Dvůr Králové by si mohl vysloužit přídomek město vody.

Voda se totiž zdejším obyvatelům „vlévá" do života jako nikde v republice. Spor o zdejší čističku odpadních vod již dávno přesáhl hranici katastru a teď městu opět tato životodárná tekutina dělá vrásky na čele, respektive průvan v radniční kase. Z ní totiž muselo město vyplatit patnáctitisícovou pokutu. A to za chybu své společnosti Městské vodovody a kanalizace (MěVaK). Na chyby upozornil hradecký finanční úřad.

Podle něj MěVaK chybně sestavil kalkulaci cen vodného a stočného. A to v kontrolovaném období od 1. července 2012 do posledního prosince loňského roku. „Jednalo se o standardní kontrolu dodržování závazného postupu při kalkulaci ceny vodného a stočného, kterou provedl Specializovaný finanční úřad Oddělení cenové kontroly v Hradci Králové," uvedla vedoucí ekonomického úseku MěVaKu Veronika Stárková.

Podle zjištění finančního úřadu společnost porušila zákon o cenách tím, že při sestavování kalkulací cen vodného a stočného pro roky 2013 a 2014 rozdělila v nesprávném poměru hodnotu nákladů za pronájem infrastrukturního majetku mezi vodné a stočné.

„Nesprávný poměr nákladů za pronájem infrastrukturního majetku mezi jednotlivé ceny byl stanoven proto, abychom podle požadavků vedení města zachovali pro zmíněná období stejné ceny a nedošlo k jejich nárůstu," vysvětlila Veronika Stárková.

Patnáctitisícovou pokutu společnost MěVaK již uhradila a nyní připravuje nápravná opatření, aby se situace neopakovala.

Dvorákům se i kvůli pokutě voda v příštích letech prodraží

I když firma, potažmo město, již ze své kasy pokutu zaplatila, tak i tak se ze vzniklé situace poučila a další pokuty neočekává.

Naopak se pro roky příští snaží sjednat pořádek. Navíc pokuta nebyla likvidační a pohybovala se na spodní hranici možných sankcí. Náprava se však dotkne všech obyvatel Dvora Králové. Za vodu si totiž v letech příštích připlatí.

Hlouběji do kapsy

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o první kontrolu společnosti, finanční úřad nám udělil nízkou pokutu," uvedla vedoucí ekonomického úseku MěVaKu Veronika Stárková s tím, že pokud by společnost nesjednala nápravu při další kontrole, která se bude určitě v budoucnu opakovat, tak by musela zaplatit daleko vyšší částku. „I z toho důvodu budeme kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2016 sestavovat tak, aby došlo ke správnému poměru rozdělení nákladů za nájemné infrastrukturního majetku. Proto dojde k nárůstu ceny za pitnou vodu," podotkla Veronika Stárková.

Nový rok, nové ceny

Starosta města Jan Jarolím k celé věci uvedl: „Uložená pokuta je na spodní hranici částky, kterou mohl MěVaK obdržet. Měla by mít spíše výchovný charakter a město přimět k tomu, aby stanovilo cenu vodného a stočného na základě platné legislativy tak, jak je uvedeno v kontrolním zápise," uvedl starosta s tím, že aby se tato situace již neopakovala, sejdou se zástupci města s vedením MěVaKu a vytvoří kalkulaci ceny vodného a stočného, která by platila od 1. ledna 2016.

Společnost MěVaK je společností se stoprocentní majetkovou účastí města. Vodohospodářskou infrastrukturu začala provozovat 9. listopadu 2012.