Tam na něj čekala starostka Hana Maierová, její zástupce Jaromír Pekař, členové dopravní komise s radními a architektem Tomášem Hocke. Starostka Maierová Dobešovi vysvětlila letitý problém Turnova s plánováním budoucí rychlostní komunikace, který trvá už více než deset let.

Ministerstvem a Libereckým krajem požadovaný výběr koridorů totiž blokací pozemků brání místnímu stavebnímu rozvoji i dokončení návrhu nového územního plánu. Navíc zastupitelé už dvakrát rozhodli o tom, že takovou vozovku na území města nechtějí.

Miroslav Varga (MÚ Turnov) uvedl, že pro město by byla z toho důvodu nejjednodušší varianta jedna a ne požadované dvě. „Chápeme, že ministerstvo ctí a prosazuje původní trasu ze sedmdesátých let, ale hrozí, že nová vozovka, i zahloubená, navždy urbanisticky rozdělí město,“ poznamenal architekt Hocke.

Ministr Dobeš slíbil, že přestože je horizont tohoto úseku stavby vzdálený nejméně deset let, nechá prověřit existující studie co nejdříve. „Tato stavba v nejbližším plánu pro rok 2014 není, všechno záleží na jednání o nové dopravní strategii a hlavně na financích a ministerstvo bude každopádně prosazovat variantu nejlevnější,“ předeslal Dobeš.

Podle Josefa Jeníčka (ŘSD) může být totiž varianta „tunelová“ vzhledem k zdejšímu podloží až desetkrát dražší, což je na pováženou. Dobeš současně přislíbil i jednání o urychlení rekonstrukce historické budovy turnovského hlavního nádraží.

Starostka Maierová totiž vysvětlila situaci, při které město chtělo současně s výstavbou nového dopravního terminálu z peněz EU zrekonstruovat i tento objekt, ale kvůli vlastnickým vztahům a složité legislativě to nebylo možné.

Své plány proto poskytli vedení Českých drah, ale ty shánějí rovněž finanční prostředky. Projekt tak zůstal v polovině cesty. „Autobusovým terminálem projde denně 2500 lidí, železničním nádražím 1700. Je jasné, že situace v tak frekventovaném dopravním uzlu bez moderního vybavení je kritická,“ řekla starostka.

Na program se dostalo i řešení návrhu nového rychlostního železničního spojení Prahy a Liberce. Turnovští měli zájem, aby trať vedla i jejich městem. „To je zatím otázka předčasná. Začínáme teprve debaty na úrovni kraje a horizont vidím tak okolo roku 2020, dříve rozhodně ne,“ uzavřel diskusi ministr Dobeš.

Otakar Grund