V sebeprezentaci se však evidentně nevyžívá. Obdivuhodné výsledky jeho práce hovoří za něj. Má státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy, které získal v roce 2007 od prezidenta Václava Klause, i osobní medaili prezidenta republiky Václava Havla z roku 2003 za zásluhy o stát za pedagogickou a vědeckou činnost.

Světově uznávaný fyzioterapeut je dvacet let přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole, působí jako proděkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl členem lékařského konsilia, které pečovalo o prezidenta Václava Havla. Do jeho péče se svěřují slavní sportovci, mediálně známá je jeho spolupráce s Jaromírem Jágrem, Radkem Štěpánkem či Novakem Djokovičem. Pedagogicky působí na českých a zahraničních univerzitách, spolupracuje s univerzitami v USA, Kanadě, Austrálii či Anglii.

Je také dlouholetým předsedou Vědecké rady Janskolázeňských sympozií. Při jeho 13. ročníku přednášel v kinosále Dětské léčebny Vesna, který zaplnilo 240 účastníků sympozia. Jeden den patřil úrazům u sportovců a sportování po úrazech, další dva dny skolióze. Pavel Kolář hovořil v rozhovoru pro Deník o spolupráci Vesny s Motolem, zapojení rodičů do léčebného procesu či otevření první dětské rehabilitační kliniky, do které angažoval z Janských Lázní na post primáře Vasila Janka.

V čem spočívá přínos Janskolázeňských sympozií?
Řeší problematiku dětských pacientů. Přispívá ke sjednocení odborných pohledů na určitý typ diagnóz, přináší pohled odborníků z více lékařských oborů na jednu oblast. Jde o prolínání jednotlivých oborů. Janské Lázně jsou zaměřené na léčbu dětských, převážně neurologických pacientů, odborníci různých oborů tady vidí směr léčby. Ta má v Janských Lázních velkou tradici a odbornost, kterou je potřeba zachovat.

V čem vidíte prospěšnost dětské léčebny?
Dlouhá léta se zabývám v Motole problematikou silně neurologických pacientů a pro ucelenou rehabilitaci hrají Janské Lázně významnou roli. Naše spolupráce je velmi důležitá a byla by těžko zastupitelná. Současnou nevýhodou Janských Lázní je personální stav. Lékařů, zaměřených na tuto problematiku, je méně a hůře se shánějí.

Jak frekventovaná je spolupráci mezi Motolem a lázeňskou Vesnou?
Máme koordinovanou péči o pacienty. Na naše indikační semináře do Motola docházejí děti z dětské léčebny kvůli diagnostice, stanovené skupinou lékařů, a procesu předoperačních výkonů a postupů. Do Janských Lázní zároveň jezdí odborníci z Motola, kteří se věnují konziliární péči. Pro děti je strašně důležité, když chodí do školy a rodiče do práce a na rehabilitaci není zdaleka tolik času, že se jí můžou věnovat v Janských Lázních v kontinuálních blocích. To je pro vývoj léčby zcela zásadní. Komplexnost péče je zcela klíčová. Není to pouze o cvičení. Péče má přesah do různých oborů typu pediatrie, neurologie, ortopedie, psychologie, protetiky. Taková centra, která léčí a mají zkušenosti s takto propojenou péčí, jsou velmi důležitá. Byla by škoda, pokud by v budoucnu zanikla.

Jakou roli hrají v léčebném procesu rodiče?
Cílem je spolupráce a komunikace s rodiči. Díky ní můžete lépe zmapovat jejich sociální prostředí, lépe vyhodnotit způsob, jakým se bude rehabilitace orientovat. Pokud rodiče nespolupracují, musíte volit jiný přístup k dítěti. Dnes je problém, že rodiče mají obrovské množství informací z internetu. Neumí se v nich správně orientovat, celá řada informací je vnitřně falešných. A vyhodnotit je, to je pro ně strašně komplikované. Proto je hrozně důležité umět pracovat při léčbě dětí i s rodiči a ukázat jim cestu, aby věděli, jaká jsou očekávání a míra rizika. I to je součástí terapie.

Čím vrcholí pyramida léčebného procesu?
Výsledek je samozřejmě vždycky důležitý, ale je hodně závislý na koordinované péči. Většina neurologických pacientů potřebuje určitý typ specializované fyzioterapie a je podstatné, aby tato péče byla soustředěná na jednom místě a nebyla různě rozeseta. Za důležité považuji udělat s rodiči výběr optimální techniky cvičení s dítětem, stejně tak pohled na vhodné operační řešení a správnou indikaci. To jsou důležité složky, které umožní rodičům správně se orientovat a nasměrovat při léčbě.

V Motole budujete první dětskou rehabilitační kliniku v ČR. Kdy ji otevřete? V čem bude odlišná ve srovnání s Dětskou léčebnou Vesna?
Zprovoznění předpokládáme začátkem února. Původně to mělo být koncem prosince, ale její vybudování je vázané na přestěhování třech klinik, proto je to složitější. Měla by plnit podobnou roli jako dětská léčebna, ale v jiném stadiu onemocnění, s odbornými superkonziliárními pohledy specializovaného ortopeda, neurologa či pediatra. Také má sloužit jako platforma pro vzdělávací systém lékařů, aby měli informace o rehabilitaci dětských pacientů, která má u nás obrovskou tradici. Dnes ovšem hodně ustrnula a prakticky není vůbec zahrnuta do předatestační přípravy. Proto je naší ambicí, aby klinika vytvářela školící platformu pro další lékaře a fyzioterapeuty.

Proč jste si vybral jako primáře Vasila Janka, dosavadního primáře Dětské léčebny Vesna v Janských Lázních?
Jsem rád, že si vybral Motol a nastupuje k nám. Budujeme tým, jehož bude primářem. Je hrozně těžké najít někoho, kdo má dlouhodobou zkušenost s péčí o dětské pacienty. Takových odborníků je hrozně málo. Navíc s tím, že se zapojí do výuky a školení lékařů a fyzioterapeutů.

Janko: U profesora Koláře obdivuji neuvěřitelnou oddanost práci  
Vasil Janko, který působil do podzimu jako primář Dětské léčebny Vesna, povede nově zřízené dětské rehabilitační oddělení v pražském Motole. Vyhlédl si ho profesor Pavel Kolář. "Pan profesor je naprosto speciální persona. Obdivuji jeho neuvěřitelnou oddanost práci, fenomenální odbornost, vzdělání a pracovitost, která je až hraniční. Věnuje se pacientům, manažerské práci, vzdělávání mladých lidí, cestuje po světě a přednáší metodiku rehabilitace," vyzdvihl Vasil Janko schopnosti Pavla Koláře. Se špičkovým odborníkem se seznámil před dlouhými lety, kdy se k němu dostal na individuální stáž.