Část Nádražní ulice v Semilech Podmoklicích se přejmenuje. Spolek rodáků a přátel Semil totiž městu navrhl, aby ze středu ulice vzniklo nově náměstí. To má nést jméno významného českého publicisty Pavla Tigrida. A zastupitelé společně s dotčenými výbory s návrhem na začátku září souhlasili. „Rozšířená část ulice uprostřed Podmoklic byla již v plánu obce z roku 1908 zamýšlena jako náměstí budoucího městyse. A ani pozdější tvůrci nových záměrů na tom nic nezměnili," sdělil Miloš Plachta, předseda Spolku rodáků a přátel Semil. „Přejmenováním části ulice Nádražní na Náměstí Pavla Tigrida bychom si důstojně připomenuli nedožité jubileum Pavla Tigrida," dodal.

Nejen město si bude v příštím roce připomínat sté výročí narození Pavla Tigrida. Ten pocházel ze semilského rodu Schönfeldů a město po návratu z exilu navštěvoval. Zemřel v roce 2003, o rok později byl in-memoriam jmenován čestným občanem města.

(njt)