„Nechceme dělat z Pece sídliště na kopcích. Krkonošské stráně chceme zachovat takové, jaké jsou,“ řekl Tomášek. Zavedením regulovaného plánu radnice brání tlaku na přehuštěnou výstavbu v atraktivních lokalitách, především na krásných slunečných místech v Prostředním Výsluní ve Velké Úpě a Velké Pláni v Peci. Systém regulačních bublin úspěšně napadl u krajského úřadu pražský developer, který chtěl postavit na typické horské stráni v Prostředním Výsluní hotel.

Regulační bubliny jsou pomyslné kružnice kolem každé stavby, jejichž poloměr se odvíjí od míry zátěže území. Podmínkou pro umístění nové stavby je to, aby se nová bublina vešla mezi kružnice kolem existujících staveb. Princip regulačních bublin využívá například krkonošský Horní Maršov.

Ústavní soud v Brně.
V územním plánu Pece lze využívat regulační bubliny, rozhodl Ústavní soud

Regulační bubliny a jejich zařazení do územního plánu jsou hlavním jádrem sporu mezi Pecí pod Sněžkou a krajským úřadem.

Pec schválila územní plán 13. prosince 2011. Krajský úřad ale 27. října 2014 vydal formou veřejné vyhlášky rozhodnutí, že takový typ regulace není přípustný, například proto, že kvůli principu bublin se regulace mění v čase.

Regulační systém územního plánu Pece pod Sněžkou se vztahuje jen na horské stráně, nikoliv na centrum města podél hlavních ulic. Tam město výstavbu neomezuje. Územní plán vytvořil architekt Roman Koucký, autor nového územního plánu Prahy.

Podle starosty Pece pod Sněžkou znamená tento přístup prioritu k poskytnutí prostoru pro rekonstrukci stávajících objektů. "Nechceme tady mít zastavěné, přesycené horské území. Podstatné je, aby se co nejdříve opravily objekty, které jsou po činnosti ROH vytřískané a vybydlené. To musí skončit. Chceme bránit kobercové zástavbě řadových domků, která devastuje krajinu Krkonoš. Typickým charakterem krkonošské krajiny je rozvolněná zástavba," uvedl.

Pracovníci Technických služeb Pece pod Sněžkou ve čtvrtek opravili dřevěnou lávku u Trkače v Rudné rokli, která vede přes Rudný potok.
Technici z Pece opravili mostek, cesta Obřím dolem na Sněžku je přístupná

Na horních pláních, na kterých se nachází například Kolínská bouda, Severka, umožňuje radnice jen částečné, třicetiprocentní doplňování zástavby. Na samotách, jakými jsou třeba Tippeltovy Boudy, nedovolujeme stavět vůbec. "Pouze tam umožňujeme údržbu a opravu," konstatoval Alan Tomášek.

Krajský odbor územního plánování a stavebního řádu zrušil v územním plánu horského střediska osm bodů. Týkaly se především regulačního plánu a umisťování nových objektů v jednotlivých lokalitách pouze do vyčerpání potenciálu. Právě vyčerpání prostoru pro výstavbu ve Velké Úpě stálo za námitkou společnosti Eterna Invest se sídlem v pražských Záběhlicích.

„Deset menších domů vyčerpalo kvótu zastavěného území. Pražský developer chtěl stavět ve Velké Úpě v Prostředním Výsluní objekt o velikosti 800 metrů čtverečních, přitom k dispozici bylo sotva 150 metrů. To by se tam prostě nevešlo. Došlo by k nežádoucímu zahuštění krásné přírodní lokality,“ vysvětlil starosta Pece Alan Tomášek. „Odvolali se dva dny před tím, než vypršela dvouletá ochranná lhůta k vydanému územnímu plánu,“ dodal. Společnost Eterna Invest je od 1. srpna 2016 v likvidaci.

Město se proti rozhodnutí krajského úřadu neúspěšně bránilo u krajského soudu a také u Nejvyššího správního soudu. "Žalovali jsme kraj proto, že obci bylo upřeno principiální právo na samosprávu, vykonávanou zastupitelstvem," objasnil Tomášek. U Ústavního soudu ale princip regulačních bublin obstál. Není podle něj v rozporu se stavebním zákonem. Ústavní soud upozornil také na důležitost ochrany krkonošské přírody.

Ústavní soudci oba verdikty zrušili, ponechali ale v platnosti rozhodnutí krajského úřadu. Krajský soud tedy nyní bude znovu rozhodovat o žalobě města proti postupu úřadu. Územní plán bez ohledu na trvající řízení zůstává v platnosti na základě odkladného účinku, o kterém rozhodli ústavní soudci už loni.

"Obvinit lze kohokoliv z čehokoliv. Ale máme tady nezávislé soudnictví a teprve odsouzený člověk je vinen. Proto by se měla brát v potaz presumpce neviny," říká starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.
Policejní obvinění neodradí Pec od investic, parkovací domy chce dál