Díky změně trasy odpadá slavnostní průvod a startuje se na botách opačným směrem na ostro pod obloukem Rock Pointu v 17 hodin.

Poběží se po silnici do kopce a lyže závodníci nazují na spodní stanici Bramberku. Na vršek Bramberku po sjezdovce, pak po svážnici, kde bude nutné částečně bruslit, po cestě z kopce kolem Lyžařské boudy na vršek Zahrádek a dolů po sjezdovce. Dole nasadí účastníci pásy a nahoru při pravé straně Smrku, kolem Husovky, dál k Pražské boudě a přes Slatinnou stráň. Na pásech pokračují na Vebrovku a na vrchol sjezdovek na Javoru. Po pravé straně sjezdovky sjedou pod chatu Dakota, tam bude otočka a zpět na vrchol. Tam sundají pásy a po Smrku se dostanou do cíle.