Finance lze čerpat formou dotace, podobně jako z Programu péče o krajinu. O dotaci budou moci žádat vlastníci nebo nájemci pozemků, které se nachází na projektových lokalitách. Lokalit je celkem 29, přičemž pro každou z nich je připraven rozpočet na určitý počet let.

„Pro letošní rok lze od 1. do 31. května žádat o příspěvek na prvních devíti lokalitách: Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Lahrovy Boudy, Medvědí Boudy, Modrý Důl, Přední Rennerovky, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy a Zadní Rennerovky," vyjmenoval možnosti Radek Drahný a dodal, že ve druhé vlně bude možné během celého září žádat o příspěvek na lokalitách Černá bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa Rennerovy boudy, Dolní Malá Úpa U Kostela, Dvoračky, Erlebachova bouda, Friesovy boudy, Horní Malá Úpa Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Liščí louka, Mokré Jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorská bouda, Rýchorský kříž, Sklenářovice, Špindlerova Bouda, Zadní Struhadla. Na nich se začne hospodařit v roce 2014, popřípadě 2015.

Správa národního parku vytvoří pracovní skupinu, která bude louky připravovat pro snadnější zemědělské hospodaření. „Lidé, kteří v ní budou působit, mají likvidovat invazivní rostliny, vyřezávat náletové dřeviny, pročistí a upraví odvodňovací strouhy tak, aby plnily svou funkci. Budou též odklízet kameny, které překáží pojezdu techniky. To vše se odehraje po vyjádření souhlasu vlastníků pozemků s provedením zmíněných prací. Po těchto zásazích by mělo být obhospodařování vybraných luk snadnější a pro hospodáře i lépe udržitelné z dlouhodobého hlediska," uzavřel Radek Drahný.