Projekt Cidlina financuje Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín a evropské fondy. Jeho součástí je i konečná úprava komunikací, které byly stavbou poškozeny.

Starostka Hana Štěrbová se domnívá, že hlavní tahy o které se stará Správa a údržba silnic, by měly být opraveny v celé šíři do konce června. Na frekventovaných místních silnicích je plánována jejich rekonstrukce, na které se bude městys finančně podílet. Ostatní vozovky budou upraveny. Letos jsou z rozpočtu vyčleněny na komunikace tři miliony korun.

Starostka ale předpokládá, že rozpočtem, který je schválen ve výši 16,5 milionu korun, zahýbou daně, takže investice budou zřejmě pokráceny. Zatím se zastupitelé nerozhodli, jak bude financována veřejná část přípojek k jednotlivým domácnostem. Vše je závislé na jednání s VOS Jičín, po které starostové obcí a měst, zainteresovaných v projektu, požadují úhradu části veřejných rozvodů. Radnici navíc čeká platba za napojení na kanalizaci obecních objektů (bytovka, DPS ad.). Bude to asi půl milionu korun.

Pecka se nyní soustředí na další důležitou investici v základní škole. Radnice získala na akci, na které se podílí částkou 0,5 milionu korun, dotaci 5 213 276,88 Kč, což je 92,5 procent z celkových nákladů. Ve škole bude vybudován bezbariérový výtah, bezbariérové WC a sedm vybavených tříd. Dále bude modernizováno a nově pořízeno vnitřní vybavení budovy, konkrétně tělocvičny, počítačové a jazykové učebny, učebny výtvarné výchovy a naukových předmětů, školní studovny a dílny. Hlavním produktem projektu je také zavedení nového vzdělávacího programu. O jarních prázdninách již byly zlikvidovány kabinety, které nahradí výtahová šachta. Hlavní práce budou pokračovat o letních prázdninách. Kolaudace je plánována na podzim.