„Učitelé a vychovatelé ze školní družiny by měli vědět, jak poskytnout první pomoc, ještě před příjezdem rychlé záchranné služby. A znát specifika resuscitace u dětí, s nimiž jsem je seznámil,“ uvedl primář oddělení akutní medicíny Malikdin Andar. „Jsem rád, že se naši učitelé a já osobně mohli zúčastnit tohoto proškolení. Zároveň, po poradě s panem primářem, zvažuji nákup AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor), který jsme si prakticky vyzkoušeli,“ sdělil ředitel školy Petr Jindřich.

Pedagogové akci kvitují. „Jsme moc rádi, že nám Nemocnice Vrchlabí umožnila projít tímto kurzem. Pro nás pro učitele, kteří mají na starosti děti, je velmi důležité vědět, jak se zachovat v těchto krizových situacích. Překvapila mě fyzická náročnost masáže srdce. Připomněli jsme si, jak správně postupovat,“ řekla zástupkyně ředitele školy Simona Grégrová.

Dvorská pohlednice získala zlato v soutěži.
Dvorská pohlednice získala zlato v soutěži