Pečovatelská služba připravuje pro občany města další sociální službu. Jedná se o noclehárnu pro bezdomovce. Otevření je plánováno na podzim. V nejbližších týdnech by mohla začít rekonstrukce bývalé prádelny v Domě Žofie z které ubytovna vznikne.

Sponzoři a dotace

Od počátku bylo hlavním problémem financování. Město sice podpořilo vznik nové služby, ale v rozpočtu na ni nemělo peníze. Ty si nakonec ředitelka Pečovatelské služby Marcela Hauke zajistila sama. „Podařilo se nám oslovit sponzory a získat dotaci," vysvětlila. Díky sponzorům získala 100 tisíc korun, z ministerstva sociálních věcí pak dotaci jeden milion 400 tisíc korun.

„Bohužel bezdomovectví je fenomén, který s sebou přinesla naše doba. Navíc bych chtěla poukázat na fakt, že v Královéhradeckém kraji existuje jediná noclehárna, a to v Hradci Králové. Tato cílová skupina nemá prostředky na to, aby tam cestovala," vysvětlila ředitelka Hauke důvody vzniku ubytovny.

Provoz hradí město

Město bude podporovat službu nejen svou záštitou, ale i budoucí finanční podporou provozu noclehárny.

V zrekonstruovaných prostorách vznikne pět lůžek pro uživatele, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. „Sociální služba bude určená především lidem, kteří žijí na ulici a kterým v zimních měsících hrozí například poškození zdravotního stavu nebo dokonce umrznutí," dodala ředitelka. Noclehárna bude v provozu od listopadu do dubna, od večera do rána. Kromě lůžek má mít i sociálním zařízením a zázemím pro uživatele.

„Občany, kteří mají zájem o podrobnější informace o nové noclehárně, ale i o azylovém domě zvu k návštěvě Domu Žofie v Bezručově ulici, kde jim případné dotazy rád zodpovím," pozval veřejnost Petr Prokop, vedoucí domu Žofie.

Slovo vedoucího Domu Žofie:Pro některé z nás je těžko představitelné, že někdo žije „na ulici". Nemůžeme nebo nechceme to pochopit, hledáme jednoduchá vysvětlení, osud člověka máme tendenci bagatelizovat nebo jednoduše „házíme všechny do jednoho pytle".

Je to jednoduché a pohodlné. Opravdu zvládneme každou psychickou zátěž a životní situaci? Opravdu „nespadneme" do všech nástrah společnosti, ať už to jsou dluhy, drogy, alkohol nebo nástrahy podvodníků, jejichž se můžeme mnohdy snadno stát oběťmi? Já osobně si tím tak jistý nejsem.

Většina z nás má nějakou osobu, o které ví nebo si alespoň myslí, že mu v případě nouze pomůže. Kdo ale pomůže těm, kteří nikoho nemají, nebo těm, kteří nebyli obdařeni naší „zázračnou schopností vše zvládnout". To je ta správná otázka. Právě proto, že na světě jsou i lidé, kteří nikoho nemají nebo jednoduše neumí řešit svou situaci, je nutné, aby podobné služby existovaly. Snažíme se pomocí těchto služeb zachovat alespoň jednu z mála jistot na tomto světě, jistotu, že pokud by někoho z nás podobný osud potkal, „uvidí v dálce vztyčený maják s názvem Dům Žofie, kde se ho alespoň někdo pokusí z moře beznaděje zachránit".

Chceme tu být pro všechny. Pro všechny, kteří potřebují, resp. chtějí naší pomoc. Dokážeme si poradit s různými situacemi a řešit i různé problémy. Dokážeme ochránit práva našich uživatelů a chceme zachovat i práva našich okolních spoluobčanů. Vím jistě, že není se čeho obávat. Buďme proto, prosím, vstřícní a mějme přinejmenším dobrý pocit z toho, že na světě existuje i dobrý úmysl pomáhat lidem bez rozdílu a diskriminace.

Petr Prokop